Betingelser for brug af LektieForum

Ansvarsfraskrivelse

LektieForum stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form som den er og forefindes. LektieForum har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder downloading, tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på LektieForum, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. LektieForum kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

LektieForum fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af LektieForum.

Denne side er senest opdateret d. 7/12-2018.