Sådan skriver du sætningen i fremtidsform

Sætninger der beskriver noget, som ikke er sket endnu, siges at foregå i fremtiden. På engelsk danner vi en sætning i fremtidsform ved at sætte hjælpeverberne will eller shall foran hovedudsagnsordet.

Fremtidsform med will

Du kan bruge hjælpeverbet will til at lave fremtidsform, hvis sætningen refererer til anden eller tredje person (you, he, she, it, they).

Her er en sætning, som vi vil lave om til fremtid:

They read a book <- de læser en bog

Foran udsagnsordet read, sætter vi hjælpeverbet will, for at lave sætningen om til fremtid:

They will read a book <- de vil læse en bog (vil = engang i fremtiden)

Når du laver en sætning om til fremtid, skal udsagnsordet altid stå i navnemåde. Navnemåde er den måde, du slår ordet op på i en ordbog (read, walk, cry, eat).

Her er lidt eksempler på forkert og korrekt brug af will til at lave fremtidsform.

You will ate a cake (forkert brug af will ved datidsform)
You will eats a cake (forkert brug af will ved nutidsform med -s)
You will eat a cake (korrekt brug af will)

Lad os kigge på shall.

Fremtidsform med shall

Hjælpeverbet shall bruger du til at lave fremtidsform, når sætningen henviser til 1. person (I og we).

Lad os tage et eksempel:

I read a book <- jeg læser en bog

Vi indsætter shall foran udsagnsordet for at lave sætningen om til fremtid:

I shall read a book <- jeg vil læse en bog (engang i fremtiden)

Ligesom det er tilfældet med will, så skal udsagnsordet stå i navnemåde, når du bruger shall til fremtidsform.

Eksempler på will og shall

Her er eksempler på brugen af will og shall i fremtidsform for første- , anden- og tredje person.

I shall go to school -> jeg vil gå i skole (fremtid)
You will go school -> du vil gå i skole (fremtid)
He/she/it will go to school -> han/hun/den/det vil gå i skole (fremtid)
We shall go to school -> vi vil gå i skole (fremtid)
You will go to school -> I vil gå i skole (fremtid)
They will go to school -> jeg vil gå i skole (fremtid)

Læg mærke til at I og we bruger shall, mens resten bruger will.

Is going to

Du kan også danne fremtid med is going to:

She is going to visit the dentist this afternoon -> hun vil besøge tandlægen i eftermiddag

Andre måder at fortælle på, at noget sker i fremtiden er med plans to og expects to.

They plan to do their homework later <- de planlægger at lave der lektier senere

Du skal dog huske at plans to og expects to, har en betydning i sig selv.

Øvelser

Øvelse 1: Find den korrekt sætning

Hvilken er korrekt fremtidsform?

Øvelse 2: Find den korrekte sætning

Hvilken er korrekt fremtidsform?

Det lidt nørdede

I praksis er der mange amerikanere (og i nogen grad englændere), som konsekvent bruger will til sætninger i fremtidsform, uagtet om det er 1. person.

I will leave the office early.

Men den går naturligvis ikke, hvis du vil skrive og tale korrekt engelsk.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, fremtid, fremtidsform, navnemåde
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, fremtid, fremtidsform, navnemåde