Her er betydningen af et målestoksforhold

Når vi tegner en forstørrelse eller formindskelse af en figur, så gengiver vi afstandene fra en virkelige figur i et andet størrelsesforhold. Dette forhold mellem den virkelige verden og vores tegning, kalder vi for et målestoksforhold.

Målestoksforhold forklaret med eksempler

Når vi taler om et målestoksforhold, så gør vi det ud fra formen Tegning:Virkelighed, hvor det største tal enten står på højre eller venstre side af et kolon. Eksempelvis:

  • 1:5 (største tal til højre), som betyder, at 1 cm på en tegning af en figur (eller anden genstand) svarer til 5 centimeter i den virkelige verden. Med andre ord er tegningen en formindsket udgave af virkeligheden.

  • 5:1 (største tal til venstre), som betyder, at 5 cm på en tegning af en figur (eller anden genstand) svarer til 1 cm i den virkelige verden. Tegningen er dermed en forstørret udgave af den virkelige verden.

eller

  • 1:1 som betyder at figuren er tegnet i naturlig størrelse.

Her er en illustration, som viser Tegning til venstre og Virkelighed til højre med målestoksforhold.

Målestoksforhold der viser virkelighed på venstre side og tegning på højre

På illustrationen ovenfor, er firkanten til venstre vist med målestoksforholdet 1:2. Det betyder at 1 cm på tegningen, svarer til 2 cm i virkeligheden. Firkanten under har målestoksforholdet 2:1. Det skal forstås som, at 2 cm på tegningen svarer til 1 cm i virkeligheden.

Lad os regne lidt

Nu er det til til at bruge målestoksforholdet i et regnestykke:

En linje er 2 cm på en tegning med målestoksforholdet 1:3. Hvor lang er linjen i virkeligheden?

Figuren i virkeligheden er altså tre gange større end den på tegningen. Vi skal med andre ord gange linjens længde med 3:

\(2\,cm * 3 = 6\,cm\)

Så 2 cm på tegningen svarer til 6 cm i virkeligheden.

En cirkel har en radius på 10 cm på en tegning med målestoksforholdet 2:1. Hvor lang er radius i virkeligheden?

Her er radius på tegningen to gange så stor som den i virkeligheden. Vi skal derfor dividere:

\(10\,cm / 2 = 5\,cm\)

Dermed svarer en radius på 10 cm på tegningen kun til 5 cm i virkeligheden.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Målestoksforholdet er 1:5. 10 cm på tegningen svarer til hvad i virkeligheden?

Det lidt nørdede

Man bruger målestoksforhold i mange forbindelser. Eksempelvis anvendes det af arkitekter, når de på et papir skal gengive fordelingen af rum i et hus.


Der findes en nem regel, som hjælper os med at huske, hvad der skal stå på hver side af kolon i et målestoksforhold. Husk blot på ordet "TV":

T(egning) : V(irkelighed)

Altså eksempelvis:

1:5

betyder at 1 på tegningen svarer til 5 i virkeligheden.

Reglen gælder både for forstørrelse og formindskelse.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 9 Feb 2019 - relevante nøgleord: målestok, målestoksforhold, figur
Siden her er senest opdateret: 9 Feb 2019 - relevante nøgleord: målestok, målestoksforhold, figur