Her er typerne af trekanter

Der findes 5 forskellige typer af trekanter:

  • Retvinklet
  • Stumpvinklet
  • Spidsvinklet
  • Ligesidet
  • Ligebenet

Her kigger vi på hver af dem.

Retvinklet trekant

I en retvinklet trekant er én af vinklerne på 90 grader.

En retvinklet trekant, hvor én af vinklerne er på 90 grader

Den lille blå firkant markerer trekantens rette vinkel.

Siderne som møder den rette vinkel kalder vi for kateter. Den lange side benævner vi hypotenusen.

Stumpvinklet trekant

En trekant er stumpvinklet, når en af vinklerne er på mere end 90 grader.

Stumpvinklet trekant, med en af siderne på mere end 90 grader

Der kan altid kun være én stump vinkel.

Spidsvinklet trekant

I en spidsvinklet trekant er alle vinkler mindre end 90 grader.

Spidsvinklet trekant, hvor alle vinkler er mindre end 90 grader

En spidsvinklet trekant kan også være ligesidet (men den behøver ikke at være det).

Ligesidet trekant

I en ligesidet trekant, er alle siderne lige lange. Deraf bliver alle vinklerne også lige store, nemlig 60 grader.

Ligesidet trekant, hvor alle ben lige lange og alle vinkler er 60 grader,

En ligesidet trekant kan godt samtidig være spidsvinklet (men den behøver ikke at være det).

Ligebenet trekant

Når to sider er lige lange, kaldes en trekant for ligebenet.

Ligebenet trekant, hvor to af siderne er lige lange

De to lige lange sider kalder vi for trekantens ben. Den tredje linje kaldes for grundlinjen.

De to vinkler mellem grundlinje og ben er altid ens i en ligebenet trekant.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

En trekant hvor en vinkel er på mere end 90 grader, kalder vi:

Det lidt nørdede

Lægger vi de tre vinkler sammen i en vilkårlig trekant, er summen af disse altid 180 grader. Til sammenligning er summen på 360 grader i en firkant - altså det dobbelte af trekantens.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 22 Jun 2021 - relevante nøgleord: trekanter, figurer, grader, retvinklet, stumpvinklet, spidsvinklet, ligesidet, ligebenet
Siden her er senest opdateret: 22 Jun 2021 - relevante nøgleord: trekanter, figurer, grader, retvinklet, stumpvinklet, spidsvinklet, ligesidet, ligebenet