Sådan ved du, om du skal bruge nogen eller nogle

Når vi udtaler nogen og nogle på hverdagsdansk, kommer det nemt til at lyde lidt i stil med "noen". Det er altså ikke så nemt at høre forskel på de to. Men på skriftlig dansk er det vigtigt at skelne, om der står nogen eller nogle, da ordene betyder forskellige ting. Hvordan ved du så, hvilken af de to du skal bruge?

Tommelfingerregel

  • Hvis noget har meningen i det hele taget, skal du skrive nogen.

  • Hvis noget har meningen få/visse/enkelte, skal du skrive nogle.

Herunder får du lidt mere forklaring.

Nogen

Reglen er altså, at du skal bruge nogen, hvis det har meningen "i det hele taget". Her et lille eksempel:

Er der nogen der ved, om læreren kommer i morgen?

I spørgsmålet har vi ingen forventning til, hvor mange der svarer. Det kan være 0, 2, 10 personer, der svarer. Vi kunne derfor omskrive sætningen til:

Er der nogen i det hele taget der ved, om læreren kommer i morgen?

Til gengæld ville det ikke give mening at skrive nogle som nedenfor, da vi så indikerer, at vi kun forventer svar fra nogle få:

Er der nogle få/visse/enkelte der ved, om læreren kommer i morgen?

Derfor giver det her mening at skrive nogen og ikke nogle.

Nogle

Når meningen er "få/visse/enkelte", skal du bruge nogle. Her et eksempel:

Bageren spiste nogle kager

Her regner vi med, at bageren kun spiser ganske få kager, og derfor vil sætningen give god mening, hvis den omskrives til:

Bageren spiste nogle få/visse/enkelte kager

Men det ville ikke være logisk at skrive:

Bageren spiste nogen kager i det hele taget

Det vil derfor være ordet nogle, der er det rigtige valg her.

Øvelser

Øvelse 1: Find den rigtige sætning

Hvilken er den rigtige brug af nogen?

Øvelse 2: Find den rigtige sætning

Hvilken er den rigtige brug af nogle?

Det lidt nørdede

Det er godt at vide, at:

Nogen svarer til det engelske ord any.

Nogle svarer til det engelske ord some.

Begge ord kan både være personer og ting.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, pronomen
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, pronomen