Sådan bruger du Pythagoras' læresætning

Hvis du kender to sidelængder i en retvinklet trekant, kan du bruge Pythgoras' sætning til at finde længden på den tredje af siderne. Kort fortalt så fortæller Pythagoras, at summen af kvadraterne på kateterne er lig med kvadratet på hypotenusen.

Pythagoras' læresætning og den retvinklede trekant

Lad os starte med at tage et kig på en retvinklet trekant:

Retvinklet trekant

I trekanten har vi de to sider \(a\) og \(b\), som støder op mod hinanden i den rette vinkel. Disse kaldes for kateter. Den lange side, \(c\), kaldes for hypotenusen.

Nu hvor vi har styr på begreberne, kan vi fortsætte med Pythagoras' sætning. Formlen ser sådan ud:

\(c^2 = a^2 + b^2\)

\(a\) og \(b\) i formlen er kateterne og \(c\) er hypotenusen (som vist på billedet ovenfor).

Vi beregner hypotenusen

Lad os prøve at beregne hypotenusen i den retvinklede trekant.

Retvinklet trekant hvor vi kan beregne hypotenusen med Pythagoras

Her har du formlen igen:

\(c^2 = a^2 + b^2\)

Vi skal således finde \(c\). De tal vi kender for \(a\) og \(b\), indsætter vi nu blot:

\(c^2 = 3^2 + 5^2\)

Det giver:

\(c^2 = 9 + 25\)

og:

\(c^2 = 34\)

Så \(c\) i anden potens er lig med \(34\). Men vi skal jo finde \(c\), så vi tager kvadratroden af de \(34\):

\(c = \sqrt{34} = ca. 5,83\)

\(c\) er dermed ca. \(5,83\).

Vi beregner et katete

Det kan også være interessant at beregne et katete.

Retvinklet trekant hvor katete beregnes med Pythagoras

Igen har vi formlen:

\(c^2 = a^2 + b^2\)

Denne gang kender vi \(a\) og \(c\), og vil finde \(b\):

\(5^2 = 2^2 + b^2\)

Vi reducerer:

\(25 = 4 + b^2\)

De \(4\) trækker vi fra på begge sider af lig-med-tegnet, og får:

\(21 = b^2\)

Vi finder nu \(b\) ved at tage kvadratroden af \(21\):

\(b = \sqrt{21} = ca. 4,58\)

Siden \(b\) bliver dermed lig med ca. \(4,58\).

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

I en retvinklet trekant er a=5 og b=7. Hvad er længden af hypotenusen c?

Det lidt nørdede

Pythagoras' sætning er god, men den begrænser sig til at beregne sidelængder i en retvinklet trekant. Hvis du vil finde vinkler og sidelængder i vilkårlige trekanter, kan du i stedet bruge sinus- og cosinusrelationerne.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 7 Apr 2019 - relevante nøgleord: pythagoras, trekanter, sidelængde, cosinusrelationerne, læresætning
Siden her er senest opdateret: 7 Apr 2019 - relevante nøgleord: pythagoras, trekanter, sidelængde, cosinusrelationerne, læresætning