Anførselstegn ».....« bruger vi til at angive direkte tale, citater, forbehold og nogen typer af navne og titler. Andre betegnelser for anførselstegn er citationstegn og gåseøjne - som også typografisk kan se forskellige ud (».....«, ›.....‹ eller ".....").

Vi bruger kolon i flere sammenhænge. Eksempelvis skriver vi kolon foran en opremsning: æbler, pærer og bananer. Kolon skriver vi også foran en gengivelse; eksempelvis, Dalai Lama udtalte: "Stilhed er nogle gange det bedste svar". Læs mere om brugen af kolon her.

Semikolon kaldes også for det lille punktum. Du bruger det, når du har vil lave en kortere pause imellem delsætninger uden bindeord. Desuden kan det anvendes i nogen former for opremsning.

Udråbstegnet (!) bruger man til at indikere, at en sætning eller et udtryk skal opfattes som en ordre, et udråb eller noget eftertrykkeligt: "Spis ordentligt!". Når vi indleder en mail eller et brev kan udråbstegnet også komme i brug: "Kære Jens!". I begge tilfælde placeres udråbstegnet sidst.

Der findes mange kommaregler; om du skal bruge den ene eller den anden kommaregel afhænger af, hvordan din sætning er bygget op. Her er de vigtigste af reglerne forklaret.

Vi bruger punktummet til flere ting. For eksempel til pauser mellem sætninger, forkortelser, ordenstal og store tal. Her kigger vi på, hvordan punktummet bruges, men også hvordan det ikke bruges.

Der er flere situationer på dansk, som kræver, at du skal skrive ord med bindestreg. For eksempel skal der være en bindestreg, når du kæder ord sammen med samme endelse (såsom *dansk- og matematiklærer*). Hvad findes der ellers af regler, du skal kende?