Sådan bruger du kolon

Vi bruger kolon i flere sammenhænge. Eksempelvis skriver vi kolon foran en opremsning: æbler, pærer og bananer. Kolon skriver vi også foran en gengivelse; eksempelvis, Dalai Lama udtalte: "Stilhed er nogle gange det bedste svar".

Læs mere om brugen af kolon herunder.

Brug af kolon ved opremsning

Når du remser ting op, kan du bruge kolon.

Tag et kig på dette eksempel hvor der kommer en opremsning af, hvad en pose kan gemme på:

Posen indeholder: gulerødder, kartofler og løg.

Eller her, hvor et par elever er kommet for sent ud af fjerene:

Disse to elever var ikke mødt i skole til tiden: Benny og Sofie.

Husk at når du opremser, skal du bruge "og" foran den sidste person eller ting:

Kortbunken bestod af: klør, hjerter, spar og ruder.

Note: Ved opremsning som ovenfor, erstatter kolon betydningen af ordet nemlig.

Brug af kolon ved gengivelse

Når vi gengiver, hvad andre har sagt, skrevet eller på anden måde ytret, så skal der kolon foran, som vist her:

Winston Churchill sagde: "...Vi vil kæmpe på markerne og i gaderne, vi vil kæmpe i bjergene – vi vil aldrig overgive os".

Eller ved gengivelsen af et ordsprog:

Ordsproget lyder: Gammel kærlighed ruster ikke.

Hvis du er i tvivl om, hvornår der skal være stort bogstav efter kolon, så tag allerede nu et kig lidt længere nede på siden.

Brug af kolon ved forklaring

Hvis vi skal forklare noget, bruger vi også kolon. Her et eksempel i form af en lille vejledning (forklaring):

For at starte computeren, følges denne vejledning: Tryk på tændknappen, og vent et øjeblik.

Nu hvor vi har styr på, hvordan en computer tændes, haster vi videre til, hvornår der bruges stort og lille bogstav efter kolon.

Stort eller lille bogstav?

Hvis det der følger efter kolon, er direkte tale eller en helsætning (en helsætning er en sætning, som kan stå alene / mellem to punktummer), så skal der være stort bogstav efter kolon:

Hun sagde: Skal vi tage på Bakken i aften?

Er der derimod tale om en delsætning (som ikke kan stå alene), skal du bruge lille bogstav efter kolon:

Hun kom med det synspunkt, som hun ofte havde fremført: at der er for få pædagoger per barn i landets børnehaver.

Grunden til at ovenstående er en delsætning, er, at den er et "brudstykke" af en helsætning (det kan du blandt andet se ved, at den starter med "at...").

Note: helsætning og delsætning kaldes også for henholdsvis hovedsætning og ledsætning.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Hvilken skrivemåde er korrekt?

Det lidt nørdede

På svensk bruges kolon som forkortelse i visse ord. For eksempel:

1:a som er kort for första (første)
K:a som er kort for kyrka (kirke)

Du kan læse mere om brugen af kolon på svensk på wikipedia.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 21 Jul 2019 - relevante nøgleord: kolon, grammatisk tegns, punktum, komma, semikolon
Siden her er senest opdateret: 21 Jul 2019 - relevante nøgleord: kolon, grammatisk tegns, punktum, komma, semikolon