Det er helt i orden at henvise til forskellige relevante kilder, når du skriver din rapport. Ja, faktisk kan det gøre din rapport mere troværdig, når du understøtter dine synspunkter med kilder udefra. Der er dog en række spilleregler, du skal overholde, når du laver dine kildehenvisninger.

I konklusionen skal du blandt andet vende tilbage til udgangspunktet i din problemformulering og vurdere hvordan dine resultater faldt ud; dette i forhold til de spørgsmål, som du stillede i problemformuleringen. Læs mere her.

Når du skal i gang med en skriftlig opgave, har du sikkert i forvejen en idé om, hvilket emne, du vil skrive om. Det er i den forbindelse vigtigt, at du nøje får skåret dit emne til, så det hverken bliver for bredt eller for snævert. Læs her hvordan du skriver den perfekte problemformulering.

Større skriftlige opgaver, såsom SRP/SRO og universitetsspecialer, skal indeholde et abstract (abstrakt). Et abstract er et kort resume på 10-15 linjer, der sædvanligvis skrives på engelsk og placeres på den første side af opgaven. Læs here mere om hvordan du selv skriver et abstract.