Sådan skriver du i datidsform på engelsk

På engelsk kan udsagnsord (verber) bøjes i tiderne nutid, datid, førnutid og førdatid. Når vi vil bruge datid (præteritum), er det afgørende, om udsagnsordet er regelmæssigt eller uregelmæssigt.

Regelmæssige udsagnsord

Hvis et udsagnsord er regelmæssigt, sættes det i datid ved blot at tilføje -ed i enden for alle personer.

Her er udsagnsordet to look (at se):

Navneform Datid
Look Looked

Lad os prøve at bruge ordet i en sætning:

I looked at the car - jeg kiggede på bilen.

Der er dog et par undtagelser til reglen om blot at tilføje -ed i enden ved datid.

1) Hvis udsagnsordet er på én stavelse med én konsonant i enden, skal det have fordoblet sin slutkonsonant. Her et eksempel med ordet to plan (at planlægge):

Navneform - datid

Navneform Datid
Plan Planned

Slutkonsonanten n er blevet fordoblet og efterfulgt af -ed.

2) Hvis udsagnsordet ender på et såkaldt tavst -e, så tilføjer vi kun -d i enden. Her et eksempel med to love:

Navneform - datid

Navneform Datid
Love Loved

Fordi -e ikke udtales i love, er det tavst (eller stumt). Derfor tilføjer vi ikke -ed men blot -d.

Uregelmæssige udsagnsord

De uregelmæssige udsagnsord kan vi ikke forudsige i datid. Det skyldes, at datidsformen er ganske anderledes end navneformen.

Her lidt eksempler:

Navneform Datid
See Saw
Eat Ate
Run Ran

Som det ses ovenfor, ændrer både vokal og konsonant sig fra navneformen. Eksempelvis bliver see til saw.

Lad os prøve at bruge datidsformen af udsagnsordene i sætninger:

I saw a rabbit in the garden - jeg så en kanin i haven.

She ate all the cake - hun spiste alt kagen.

They ran several kilometers - de løb adskillige kilometer.

På dansk har vi også uregelmæssige udsagnsord. Tag for eksempel at gå, som bliver til gik i datid

Er udsagnsordet så regelmæssigt eller uregelmæssigt?

Du kan desværre ikke se på et udsagnsord, om det er regelmæssigt eller uregelmæssigt. Det nemmeste er derfor at bruge en ordbog til at slå de udsagnsord op, som du ikke kender i forvejen, og se hvilken gruppe de tilhører.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Hvad hedder to go (at gå) i datid?

Det lidt nørdede

Datidsform kaldes også for præteritum. Dansk præteritum svarer til det engelske, når den beskrevne handling eller tilstand er bundet til et tidligere tidsrum eller et tidspunkt, som ikke medtager taletidspunktet.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 20 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, præteritum, past tense, regelmæssigt, uregelmæssigt, udsagnsord
Siden her er senest opdateret: 20 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, præteritum, past tense, regelmæssigt, uregelmæssigt, udsagnsord