Sådan beregner du hastigheden

Hastigheden, eller farten, er et udtryk for, hvor hurtigt man tilbagelægger en givet afstand. Denne hastighed kan for eksempel udtrykkes som kilometer/timen (km/t).

Når vi beregner hastigheden, er det ofte nødvendigt at lave visse enhendsomregninger, for at nå frem til det ønskede resultat. Et eksempel på det er omregning fra meter/sekund til kilometer/timen (m/s til km/t).

Læs mere om både hastighed og omregninger nedenfor.

Formel til hastighed

Vi angiver hastigheden med formlen:

\(v = \cfrac{d}{t}\)

Hvor,

\(v\) er hastigheden udtrykt som eksempelvis km/t.
\(d\) er distancen (afstanden).
\(t\) er tiden.

Hvis en bil eksempelvis kører 100 kilometer på 2 timer, så er gennemsnitshastigheden:

\(v = \cfrac{100\,km}{2\,t} = 50 km/t\)

Med andre ord: hvis bilen har holdt samme hastighed i de 2 timer, den har været på vejen, så har den kørt 50 kilometer per time.

Enhedsomregning

Som vi skal se herunder, så kan vi være nødt til at lave forskellige former for enhedsomregninger.

Lad os starte med et eksempel hvor vi omregner fra meter/minut -> km/t:

Lars går 150 meter på 2 minutter. Hvad er Lars' gennemsnitshastighed udtrykt i km/t?

Som det første skal vi lave Lars' gennemsnitshastighed om til km/t. Vi skal således finde ud af, hvilket tal vi skal gange med, for at komme fra 2 minutter til 1 time:

\(2\,minutter * x = 1\,time\)

\(x\) er 30.

De 30 ganger vi nu med de meter han har gået på 2 minutter:

\(150\,meter * 30 = 4.500\,meter\)

Lars gennemsnitshastighed er dermed 4.500 meter i timen, eller 4,5 km/t.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

En bil kører 500 km på et halvt døgn. Gennemsnitshastigheden er:

Det lidt nørdede

I USA bruger de måleenheden miles/hour (mph) til at udtrykke hastigheden.

1 mile svarer til cirka 1,609 km. 1 km svarer til 0,62137 mile

Kører en bil derfor 100 km/t, så svarer det til cirka 62 miles/hour.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 27 Oct 2019 - relevante nøgleord: fysik, hastighed, fart, omregning
Siden her er senest opdateret: 27 Oct 2019 - relevante nøgleord: fysik, hastighed, fart, omregning