Sådan ved du, om du skal bruge who eller whom

Når du refererer til personer på engelsk, bruger du enten who eller whom. Men det er måske ikke altid lige indlysende, hvornår du skal bruge det ene frem for det andet. Her får du en simpel og skudsikker metode, så du aldrig mere behøver at være i tvivl.

Who eller whom?

De to ord som og der på dansk, modsvarer det engelske who og i nogen tilfælde whom.

Who og whom bruger vi kun, når vi refererer til personer (he/she), og når det står i stedet for navneord.

Det gælder, at:

  • who bruges, når det optræder som grundled.
  • whom bruges, når det optræder som genstandsled eller kommer lige efter et forholdsord.

Lad os tage lidt eksempler ud fra ovenstående regler:

Who/Whom is going to school?
       X           O

Vi ser her, at who fungerer som grundled, hvorfor det korrekte valg bliver:

Who is going to school?

Her er endnu et eksempel:

who/whom did you ask?
       G           O    X

Her er whom det rigtige valg, da det fungerer som genstandsled (markeret med "G"). Det bliver derfor:

Whom did you ask?

Og så tager vi et eksempel med forholdsord (to, about, from, in, of, etc.):

To whom it may concern.

To er forholdsordet.

Nu hvor vi har styr på grammatikken, så lad os se på en anden og simplere regel for bestemmelse af who og whom.

Den simple regel til who/whom

Der findes en regel som er simplere, end den med at finde grundled og genstandsled. Den får du her:

-> Hvis du kan erstatte ordet med he eller she, så brug who.
-> Hvis du kan erstatte ordet med him eller her, så brug whom.

Vi prøver lige at bruge reglen:

Who/whom is it at the door?

Erstat med he/she eller him/her:

He/she is it at the door? <-- lyder mest rigtig
Him/her is it at the door?

Det er således denne, som er den rigtige:

Who is it at the door?

Hvad så med:

Who/whom do you trust?

Vi erstatter:

He/she do you trust?
Him/her do you trust? <-- lyder mest rigtig

Det rigtige valg bliver dermed:

Whom do you trust?

Det skal afslutningsvis bemærkes, at korrekt brug af who og whom især er vigtig i skriftlige opgaver (og især de mere formelle af slagsen).

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Den rigtige grammatiske sætning er:

Det lidt nørdede

Når du henfører til ting og begreber bruger du which (og i nogen tilfælde that) i stedet for who og whom:

The dog which I liked a lot was getting old.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 30 Jun 2019 - relevante nøgleord: grammatik, pronominer, udsagnsord, grundled, forholdsord
Siden her er senest opdateret: 30 Jun 2019 - relevante nøgleord: grammatik, pronominer, udsagnsord, grundled, forholdsord