Hvis der står et minus foran en parentes, er det en minusparentes. Så gælder særlige regler, når du vil ophæve parentesen. Læs mere om reglerne her.

Når du reducerer et algebraisk udtryk, skal du regne på de bogstaver som passer sammen. Dette kaldes også for bogstavregning. Men hvordan ser et algebraisk udtryk ud, og hvordan griber du reduktion an?