Sådan læser og skriver du romertal

Romertal er et gammelt talsystem, der stammer fra Italien. I modsætning til det arabiske titalssystem, som vi kender og bruger i dag over det meste af verden, så skrives romertal udelukkende med bogstaver. Romertal bruges dog fortsat til mange ting (for eksempel til sidetal, kongerækker og urskiver), så det er vigtigt for os, at vi ved, hvordan det læses og skrives.

De 7 talbogstaver

Romertal bruger 7 forskellige talbogstaver. Dem ser du herunder sammen med deres tilsvarende talværdier:

  • I = 1
  • V = 5
  • X = 10
  • L = 50
  • C = 100
  • D = 500
  • M = 1.000

Idéen er, at vi sætter talbogstaverne sammen, for at nå frem til en bestemt talværdi. Til eksempel kan vi skrive VII for 7 (fordi: V+I+I = 5 + 1 + 1 = 7).

Der findes en række regler, du skal huske at overholde, når du læser og skriver romertal. Dem kan du læse om herunder.

Regel 1: Mindre talbogstav efter stort talbogstav

Hvis du skriver et mindre talbogstav efter et stort talbogstav, så lægges det mindre talbogstav til.

XVII = 10 + 5 + 1 + 1 = 17

Her står tre mindre talbogstaver (V, I og I) efter et større talbogstav (X). Derfor lægger vi dem til X.

Regel 2: Mindre talbogstav før større talbogstav

Skriver du et mindre talbogstav før et større, så trækkes det fra.

IIX = -1 - 1 - 10 = -8

To mindre talbogstaver (II) står her før et større (X). Derfor trækker vi dem fra X.

Regel 3: Største talbogstav til venstre - med enkelt undtagelse

Talbogstaverne skal gå fra størst til mindst, når vi læser fra venstre.

MMDC (korrekt), CDMM (forkert)

Undtagelsen til denne regel er, hvis der trækkes fra:

XIV (10 - 1 + 5)

Regel 4: Talbogstaver må maksimalt gentages tre gange

Du må gentage talbogstaverne I, X, C og M op til tre gange:

XXIV = 24 (korrekt), XXIIII = 24 (forkert)

Talbogstaverne V, L og D må ikke gentages.

Regel 5: Nogen talbogstaver må kun trækkes fra én gang

Talbogstaverne I, X og V må kun trækkes fra én gang.

VIII = 8 (korrekt), IIX = 8 (forkert)

Talbogstavet I kan kun trækkes fra V og X:

IV = 4 (korrekt), IX = 9 (korrekt), IM = 999 (forkert)

Talbogstavet X kan kun trækkes fra L og C.

XL = 40 (korrekt), XC = 90 (korrekt), XM = 990 (forkert)

Vi skal også lige have den sidste med, nemlig talbogstavet C. C kan kun trækkes fra D og M.

Regel 6: gange med 1000

Nogen gange har vi brug for at kunne skrive et stort romersk tal. Det gør vi ved at sætte en streg over talbogstavet, som svarer til at gange med 1000.

\(\overline{M} = 1000 * 1000 = 1.000.000\)

Det er ikke så tit, man ser denne regel brugt.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Romertallet LXXXIV svarer til?

Det lidt nørdede

Det længste tal, man kan skrive med romertal er 3888 => MMMDCCCLXXXVIII.

Det højeste er 3999 => MMMCMXCIX.

Dette vel og mærke uden brug af gangereglen (se regel 6).

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: romertal, bogstav, omregning, talbogstav
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: romertal, bogstav, omregning, talbogstav