Sådan finder du frekensen?

Frekvens er et af grundbegreberne inden for statistik. Det bruges til at udtrykke, hvor tit en bestemt måling optræder, set ud fra et samlet antal af prøver.

Her får du en enkel introduktion sammen med en formel, så du nemt selv kan beregne frekvens.

Hyppighed, observation og observationssæt

En frekvens fortæller, hvor tit (hyppigheden) af en bestemt måling (observation), ses i en samlet mængde af prøver (observationssæt).

Lad os prøve at bruge disse tre begreber (hyppighed, observation og observationssæt) i et tænkt eksempel:

I en skoleklasse med 20 elever vil vi undersøge, hvor mange der har brunt hår.

Fordelingen af elever ser sådan ud:

Blond hår: 8 elever.
Rødt hår: 2 elever.
Brunt hår: 7 elever.
Sort hår: 3 elever.

Observationssæt: alle elever (20).
Observation: de elever som har brunt hår.
Hyppighed: antallet af elever med brunt hår (7).

Beregning af frekvens

Nu har vi de tal der er nødvendige, for at vi kan beregne frekvensen for de elever, som har brunt hår.

Her kommer frekvensformlen ind i billedet:

\(frekvens = \cfrac{hyppighed}{antal\;i\;observationssættet}\)

Vi indsætter tallene:

\(frekvens = \cfrac{7}{20} = 0,35 = 35%\)

Der er altså en frekvens på 35% af eleverne i klassen, som har brunt hår.

Du kan naturligvis finde frekvensen for andre ting end elever med særlige hårfarver i en klasse. Det kunne være frekvensen over:

  • dem i den danske befolkning som har en højde på 170 cm.
  • de personer under 18 år som går i biograffen på en søndag.
  • de personer som køber mindst 3 flødeskumskager, når de besøger bageren.

Ovenstående eksempler kræver naturligvis, at vi får stillet observationssæt til rådighed, før vi kan beregne frekvensen.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

3 personer er 165 cm høje i en klasse med 25 elever.

Det lidt nørdede

Frekvensformlen skrives også matematisk som:

\(f(x) = \cfrac{h(x)}{N}\)

hvor f(x) er frekvensen, h(x) er hyppigheden og N er størrelsen på observationssættet.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: statistik, observationer, frekvens, observationssæt, hyppighed
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: statistik, observationer, frekvens, observationssæt, hyppighed