Sådan sætter du punktum

Vi bruger punktummet til flere ting. For eksempel til:

  • pauser mellem sætninger.
  • forkortelser og ordenstal
  • store tal

Herunder kigger vi på, hvordan punktummet bruges, men også hvordan det ikke bruges.

Punktum ved afslutning af sætning

Når du afslutter en sætning, skal der punktum efter. Punktummet tjener blandt andet det formål, at man som læser får mulighed for at holde en lille pause (og trække vejret), inden den næste sætning starter.

Eleven læste en bog det gjorde læreren også alle var de dybt optagede af det de læste

Uden punktummer imellem sætningerne ovenfor, mangler de naturlige pauser. Læg mærke til hvordan det hele bare ender med at flyde sammen på en meningsløs måde.

Lad os indsætte punktummer, så sætningerne kan adskilles fra hinanden på den rigtige måde:

Eleven læste en bog. Det gjorde læreren også. Alle var de dybt optagede af det, de læste.

Så punktum som afslutning på en sætning er meget vigtigt.

Punktum ved forkortelser

Når vi skriver en forkortelse bruger vi punktum. Punktummet virker som en erstatning for de bogstaver, vi har afkortet ordet med.

Her er nogle ofte brugt forkortelser:

Der er f.eks. 31 dage i januar. (f.eks. er en forkortelse for for eksempel)
Det er bl.a. på grund af regnen, jeg tager på ferie. (bl.a. er en forkortelse for blandt andet)
Rom ligger i Italien dvs. i det sydlige Europa. (dvs. er en forkortelse for det vil sige)

For nogen forkortelser er det valgfrit, om vi vil forkorte som ét ord eller per ord. Eksempelvis har vi og så videre, der kan forkortes på to måder:

Hun talte 1, 2, 3, osv. (ét ord - altså ét punktum i enden af forkortelsen)
Hun talte 1, 2, 3, o.s.v. (per ord - altså punktum efter hvert bogstav i forkortelsen)

Det kan være fristende at bruge forkortelser for at spare tid og tastetryk. Men i skriftlige afleveringer kan det give et indtryk af dovenskab, hvis du bruger for mange forkortelser.

Punktum til tal

Brug altid punktum efter ordenstal:

Det er den 5. i måneden (5. læses som femte)

Du kan også bruge punktum til store tal, for at gøre tallene mere læsbare:

1.000.000 (én million)

Det kaldes også for en tusindstalsseparator, når vi på den måde adskiller hver tusinder med punktum.

Brug ikke punktum til...

Punktum skal ikke bruges i overskrifter:

Avisoverskrift: Skoler lukket i ferien

Du skal heller ikke bruge punktum, når du indleder en besked (selve hilsnen):

Hej Jens
Jeg skriver for...

Når beskeden afsluttes med en hilsen, skal der heller ikke være punktum (hverken i 1. eller 2. linje):

Med venlig hilsen
Hanne

Ovenstående gælder naturligvis, hvad enten der er tale om et brev, en email eller en flaskepost.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Hvornår bruges punktum IKKE?

Det lidt nørdede

Hvis du bruger anførselstegn til citater, udtryk eller taler, kan du selv vælge, om du vil sætte punktum inden for eller uden for det afsluttende anførselstegn.

Ivan tænkte: "I morgen har skolen måske lukket."
Ivan tænkte: "I morgen har skolen måske lukket".


Punktum kommer af latinske ord punctum.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: punktum, grammatisk tegnsætning, komma, pause
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: punktum, grammatisk tegnsætning, komma, pause