I disse tilfælde sætter du bindestreg i ord

Når du bruger sammensatte ord, skal du ofte sætte en bindestreg. På den måde fortæller du læseren, at to eller flere ord er bundet sammen. For eksempel skal der være en bindestreg, når du kobler ord sammen med samme endelse (såsom hun er dansk- og matematiklærer).

Hvad findes der af regler, du skal kende, når du vil sætte bindestregen rigtigt?

1. Ord med samme endelse, der kædes sammen

Hvis to eller flere ord er kædet sammen og har samme endelse, så kan endelsen i det første af ordene erstattes med en bindestreg.

Butiks- og indkøbscenter

Du kunne også have valgt at skrive det helt ud:

Butikscenter og indkøbscenter

Det bliver bare mere læsevenligt, og sproget flyder bedre, når du bruger en bindestreg.

2. Sammen med forkortelser og fremmedord

Når en forkortelse er sammensat med et andet ord, skal der være bindestreg imellem.

EU-forslag

VR-briller

DR-internetside

(Forkortelserne: EU = Den Europæiske Union, VR = Virtual Reality og DR = Danmarks radio)

Det samme gælder for fremmedord.

ad hoc-opgave

(ad-hoc er et fremmedord og betyder til formålet)

3. Fra og til

Når du skriver om noget, som er fra og til, kan du skrive bindestreg imellem.

De første der spiller er Danmark-Tyskland

Det gælder også, hvis det er mellem to tal (eller tidspunkter):

Hun er hjemme mellem kl. 15-17.

Begge kan også skrives uden en bindestreg, hvis du erstatter den med ord:

De første der spiller er Danmark mod Tyskland

Hun er hjemme mellem kl. 15 og 17.

4. Sammen med tal

Skriver du tal sammensat med ord, skal der være bindestreg imellem.

Studenten fik et 12-tal i karakter.

5. Ved ny linje

Hvis der ikke er mere plads på linjen, kan du dele ordet på en stavelse. Resten af ordet skriver du så på næste linje. Det kaldes også for orddeling.

Safevandsmaskine

Saf-te-vands-ma-ski-ne

Sodavandsmaskine har 6 stavelser, som vist ovenfor. Dette ord kan du derfor vælge at dele hele 5 steder.

Øvelser

Øvelse 1: Brug af bindestreg

Hvilket af disse ord skal have bindestreg

Det lidt nørdede

Sammensatte navneord

Ved sammensatte navneord, der på dansk skrives i ét ord, skal du ikke bruge bindestreg. For eksempel skriver vi hovedpude og ikke hoved-pude.

Tankestreg

Hvis du skal skrive en indskudt sætning, så er det rigtige at bruge en tankestreg, og ikke en bindestreg. Tankestregen er lidt længere end bindestregen.

Eleven - som ellers altid var velforberedt - havde glemt at lave sine lektier <-- Forkert

Eleven – som ellers altid var velforberedt – havde glemt at lave sine lektier <-- Korrekt

De fleste dansklærere vil dog nok se gennem fingre med det.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: bindestreg, tankestreg, sammensatte-ord
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: bindestreg, tankestreg, sammensatte-ord