Sådan ophæver du en minusparentes

Hvis der står et minus foran en parentes, er det en minusparentes. Så gælder særlige regler, når du vil ophæve parentesen.

Et eksempel med en simpel minusparentes

Her er en minusparentes:

\(7 - (3 + 2)\)

Når vi vil hæve minusparentesen, er reglen den, at alle plus- og minusfortegn i parentesen skal ombyttes. Det betyder, at plus bliver til minus og minus bliver til plus.

I minusparentesen ovenfor står:

\((3 + 2)\)

Lad os ombytte fortegnet (plus bliver til minus):

\((3 - 2)\)

Nu er minusparentesen ophævet efter reglerne.

Vi har så:

\(7 - 3 - 2 = 2\)

Lad os prøve en der er lidt sværere.

Et lidt sværere eksempel

Her et et endnu et stykke:

\(5 - (3 + 7 - 2) + (2 - 1)\)

Vi ser, at der er en minusparentes (fordi der står et minus foran parentesen):

\((3 + 7 - 2)\)

Fortegnene ombyttes for at ophæve parentesen:

\((3 - 7 + 2)\)

Nu har vi så:

\(5 - 3 - 7 + 2 + (2 - 1)\)

Hvad så med den sidste parentes? Det er en plusparentes, og plusparenteser kan hæves uden videre (ingen ombytning af fortegn):

\(5 - 3 - 7 + 2 + 2 - 1 = -2\)

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

3 - (2x - 15 + 7) = ?

Det lidt nørdede

Vi gør ikke noget ved det fortegn, som står først i en minusparentes. Har vi eksempelvis:

\(7 - (3 + 2)\)

Så står der jo egentlig et skjult plus foran 3-tallet. Altså:

\(7 - (+3 + 2)\)

Hæves parentesen får vi:

\(7 - 3 - 2 = -2\)

Havde der i stedet stået:

\(7 - (-3 + 2)\)

Bliver det ved ophævelse af parentesen:

\(7 - -3 - 2\)

To minusser giver plus:

\(7 + 3 - 2 = 8\)

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 9 Mar 2019 - relevante nøgleord: minusparentes, fortegn, minus, parentes, algebra, regleregler
Siden her er senest opdateret: 9 Mar 2019 - relevante nøgleord: minusparentes, fortegn, minus, parentes, algebra, regleregler