Sådan skriver du en konklusion

I konklusionen vender du tilbage til udgangspunktet i din problemformulering og vurderer, hvordan dine resultater faldt ud; dette i forhold til de spørgsmål, som du har stillet i problemformuleringen. Du skal også kigge på de metoder og undersøgelser, du har brugt, og diskutere om de var velegnede til opgaven. Det er endvidere i konklusionen, du kan se fremad, og komme med dine bud på, hvad andre kan bruge dine resultater til.

Hvad skal konklusionen indeholde?

Konklusionen er et af de sidste kapitler, du skriver i din opgave. Du skal derfor, når du kommer til dette kapitel, have opnået nok viden til at kunne besvare de spørgsmål, som du har opstillet i din problemformulering.

Når du besvarer spørgsmålene fra problemformuleringen, skal det ikke være korte ja/nej svar. Prøv gerne at diskutere svarene i din tekst, så det fremgår, at du har overvejet flere måder at se problemstillingerne på.

I konklusionen skal du også komme med din vurdering af, om de metoder du har brugt igennem projektskrivningsforløbet har fungeret. Har du for eksempel oplevet at metoderne har begrænset dig i de undersøgelser, du har lavet, og i så fald hvordan? Var der ting, du kunne have gjort anderledes, som kunne have givet bedre resultater?

Hvordan passede de kilder (empiri), som du valgte at bruge i din opgave? Var der rigeligt med bøger og artikler at inddrage om dit emne, eller var det i begrænset, hvad du kunne finde?

Når du er kommet igennem ovenstående, så kan du slutte af med en perspektivering (som beskrevet nedenfor).

Perspektivering og ny viden (prikken over i'et)

Det kan være godt at skrive et lille afsnit i forlængelse af konklusionen, der handler om den nye viden (synteser), der er fremkommet hos dig, mens du har arbejdet med undersøgelser, kilder og andet opgaverelateret.

Ligeledes er det interessant at belyse, hvad andre kan bruge dine resultater (eller dele af dem) til og hvordan. Er du for eksempel nået frem til et overraskede resultat af en undersøgelse, som kan være spændende læsning for andre? Eller kunne dine undersøgelser have nået en anden spændende vinkel hvis du havde brugt andre metoder eller haft mere tid?

Afslutningsvis skal det nævnes, at konklusionen er en meget central del af opgaven. Den giver læseren et indtryk af, hvordan du er kommet i mål med din problemformulering, og hvordan du har grebet opgaven an.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

En konklusion er:

Det lidt nørdede

Din konklusion behøver ikke at fylde flere sider. Det vigtigste er, at du formår at diskutere med dig selv i teksten, og kan argumentere fornuftigt for dine synspunkter.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 27 Apr 2019 - relevante nøgleord: rapportskrivning, konklusion, bachelor, kandidat
Siden her er senest opdateret: 27 Apr 2019 - relevante nøgleord: rapportskrivning, konklusion, bachelor, kandidat