Et primtal er et heltal som er større end 1, og som kun er deleligt med tallet selv og 1. Se eksempler her, og lær at skelne mellem hvad der er primtal, og hvad der ikke er.

Når du regner med plus, minus, gange og dividere, er rækkefølgen ikke ligegyldig. I værste fald får du et forkert resultat, hvis rækkefølgen ikke regnes på den rigtige måde. Det samme gælder for regning med parenteser, potenser og kvadratrødder.

Romertal er et gammelt talsystem, der stammer fra Italien. I modsætning til det arabiske titalssystem, som vi kender og bruger i dag over det meste af verden, så skrives romertal udelukkende med bogstaver. Lær her, hvordan du læser og skriver romertal.

Pi skrives med det græske bogstav pi, og kaldes også for Arkimedes' konstant. Værdien af pi er 3,14 med et uendeligt antal decimaler efter; de mange decimaler kan de fleste moderne lommeregnere heldigvis hjælpe os med at holde styr på. Læs mere her om brugen af pi.

En potens er en talstørrelse, som vi skriver på formen: a^n. a kaldes for roden, n for eksponenten, og samlet set altså for potensen. Der findes mange forskellige måder at regne med potenser på, som gennemgås her.