Når noget er gensidigt, så siger man, at det er reciprokt. I matematikken finder vi den reciprokke værdi med brøken 1/x. Her skal det gensidige (multiplikative) forhold mellem x og den reciprokke værdi altid give værdien 1. Det er heldigvis ikke så svært, som det måske kan lyde.

Et primtal er et heltal som er større end 1, og som kun er deleligt med tallet selv og 1. Se eksempler her, og lær at skelne mellem hvad der er primtal, og hvad der ikke er.

Når du regner med plus, minus, gange og dividere, er rækkefølgen ikke ligegyldig. I værste fald får du et forkert resultat, hvis rækkefølgen ikke regnes på den rigtige måde. Det samme gælder for regning med parenteser, potenser og kvadratrødder.

Når du skal afrunde et decimaltal (kommatal), så er det til et tal med færre decimaler. For eksempel kan du blive bedt om at afrunde fra 3 til 2 decimaler. Reglen er, at du kigger på den bagerste decimal, og hvis denne er 5 eller derover, så runder du decimalen foran op. Læs mere her.

Romertal er et gammelt talsystem, der stammer fra Italien. I modsætning til det arabiske titalssystem, som vi kender og bruger i dag over det meste af verden, så skrives romertal udelukkende med bogstaver. Lær her, hvordan du læser og skriver romertal.

Binære tal består kun af cifrene 0 og 1, men kan omregnes til alle tal i vores almindelige 10-tals-system. De binære tal læses fra højre mod venstre, hvor første ciffer har værdien 1, næste har værdien 2, dernæst 4, 8, 16 og så videre. Læs mere her.

Pi skrives med det græske bogstav pi, og kaldes også for Arkimedes' konstant. Værdien af pi er 3,14 med et uendeligt antal decimaler efter; de mange decimaler kan de fleste moderne lommeregnere heldigvis hjælpe os med at holde styr på. Læs mere her om brugen af pi.

En potens er en talstørrelse, som vi skriver på formen: a^n. a kaldes for roden, n for eksponenten, og samlet set altså for potensen. Der findes mange forskellige måder at regne med potenser på, som gennemgås her.

Når vi regner med procenter, er det vigtigt at holde sig for øje, at 1% er én hundrededel, og 100% er hundrede hundrededele. Det betyder at 1% = 0,01 og 100% = 1. Med den viden, er det nemt at regne med procenter. Læs mere her.