Sådan finder du arealet af en firkant

Der findes fem typer af firkanter:

  • Kvadrat
  • Rektangel
  • Parallelogram
  • Rombe
  • Trapez

Herunder kigger vi på, hvordan du finder arealet af de forskellige firkanter.

Areal af kvadrat

Et kvadrat er en firkant, hvor alle siderne er lige lange. De 4 vinkler i kvadratet er alle 90 grader.

Et kvadratet ser sådan ud (vi kalder siderne for a):

Kvadrat med sidenavnet a

Arealet finder vi ved at gange en af siderne med sig selv:

\(A = a * a\)

Hvad er arealet af et kvadrat med en sidelængde på 6 cm?

Vi regner:

\(A = 6\,cm * 6\,cm = 36\,cm^2\)

Areal af rektangel

Et rektangel er en firkant, hvor de modstående sider (siderne overfor hinanden) er lige lange. Alle 4 vinkler er 90 grader.

Rektanglet kan se sådan ud:

Rektangel med højde og bredde

Vi finder arealet, ved at gange rektanglets højde (h) og bredde (b) med hinanden:

\(A = h * b\)

Hvad er arealet af et rektangel med en højde på 3 cm og bredde på 5 cm?

Vi regner på det:

\(A = 3\,cm * 5\,cm = 15\,cm^2\)

Areal af parallelogram

Et parallelogram er en firkant, hvor de modstående sider (siderne overfor hinanden) er parallelle og lige lange, og de modstående vinkler er lige store.

Sådan ser et parallelogram se ud:

Parallelogram med visning af grundlinje og højde

Læg mærke til den stiplede linje (h), som står vinkelret på parallelogrammets grundlinje (g). Den fortæller os, hvad figurens højde er.

Arealet finder vi ved at gange højden med grundlinjen.

\(A = h * g\)

Hvad er arealet af et parallelogram med en højde på 7 cm og en grundlinje på 4 cm?

Vi regner på det:

\(A = 7\,cm * 4\,cm = 28\,cm^2\)

Areal af rombe

En rombe (rhombe) er et parallelogram, men med den forskel at alle 4 sider skal være lige lange.

Her er vist to romber:

Venstre rombe: højde og grundlinje. Højre rombe: to diagonaler

Romben til venstre er illustreret med højde og grundlinje.

Arealet af romben finder vi, ligesom med parallelogrammet, ved at gange højde med grundlinje:

\(A = h * g\)

Hvad er arealet af et en rombe med en højde på 12 cm og en grundlinje på 7 cm?

Vi regner:

\(A = 12\,cm * 7\,cm = 84\,cm^2\)

I romben til højre er diagonalerne (\(D1\) og \(D2\)) indtegnet. Diagonalerne er de linjer, som forbinder figurens modstående vinkler.

Så hvis du kender længden af de to diagonaler, kan du udregne arealet med formlen:

\(A = ½ * D1 * D2\)

Hvad er arealet af et en rombe med en diagonal på 3 cm?

Vi regner atter:

\(A = ½ * 3\,cm * 3\,cm = 4,5\,cm^2\)

Areal af trapez

En trapez er en firkant, hvor én eller flere sider er parallelle.

Trapezen kan se ud på denne måde:

Trapez med de to sidelængder a og c, samt højden h

Vi finder arealet ved at gange en halv højde med summen af de to parallelle sidelængder (a og c):

\(A = ½ * (a + c) * h\)

Hvad er arealet af et en trapez med en højde på 4 cm og parallelle sider på henholdsvis 5 og 6 cm?

Vi regner:

\(A = ½ * (5\,cm + 6\,cm) * 4\,cm = 22\,cm^2\)

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Rektangel med længde 5 cm, højde 3 cm og vinkler på 90 grader. Areal?

Det lidt nørdede

Der findes også en type firkant som kaldes for en trapezoide. Til forskel fra en trapez, har den ikke altid parallelle sider. Du finder arealet af en trapezoide, ved at dele den op i to trekanter (og så regne arealet af hver trekant).

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: firkant, areal, figur, rektangel, kvadrat, trapez, parallelogram, trapezoide, rombe
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: firkant, areal, figur, rektangel, kvadrat, trapez, parallelogram, trapezoide, rombe