Her lærer du, hvad tillægsord er

Med tillægsord (adjektiver) kan vi beskrive væsener, såsom dyr, mennesker og drager. Ydermere kan vi beskrive ting, som eksempelvis huse, træer og bøger. Endelig kan vi også med tillægsord beskrive stedord som København, Sjælland og Europa.

Hvad er tillægsord?

Du kan kende tillægsord på, at de normalt kan gradbøjes i tre grader:

smuk, smukkere, smukkest
sjov, sjovere, sjovest

Tillægsord beskriver væsener, ting og stedord. Eksempelvis beskrivelsen af en manke på en hest:

Hesten har den kønneste manke.

Der kan være mange tillægsord i en tekst. I eventyrgenren for eksempel, bruges tillægsord flittigt til at beskrive den smukke prinsesse, den grimme drage og den rige konge.

Tillægsord lægger sig til navneord

Tillægsord lægger sig typisk til et navneord. Dermed er dets opgave at beskrive navneordet.

Tag sætningen her som eksempel:

Et gammelt bord.

Her er gammelt et tillægsord som lægger sig til navneordet bord. Det beskriver dermed bordet som værende gammelt.

Når tillægsord på den måde lægger sig til navneord, så styrer navneordet på:

1) køn (en/et)
2) antal (ental/fleral)
3) bestemthedsform

Hvordan det har betydning for endelserne på tillægsordene, kan du læse mere om i de følgende tre afsnit.

1. Navneordet styrer på køn

Navneordets køn afgør endelsen på tillægsordet (når det lægger sig til navneordet).

Der findes kønnene en og et (henholdsvis fælleskøn og intetkøn).

Ved brug af kønnet et foran navneord, tilføjes -t i enden af tillægsordet:

En grov vits
Et groft røveri <--

I sætning to, er tilføjet -t i endensel af tillægsordet, fordi kønnet er et.

Der findes dog undtagelser. Det gælder for eksempel, hvis tillægsordet ender på en vokal:

Et lille eventyr.

I det tilfælde ændres endelsen på tillægsordet ikke.

Hvis det lyder lidt svært, så bare tænk på, at når du snakker, så sætter du instinktivt endelserne rigtigt på tillægsordene.

2. Navneordet styrer på antal

Når navneordet, som tillægsordet lægger sig til, står i flertal, så har det betydning for endelsen på tillægsordet.

Her først ental, hvor endelsen ikke ændres:

En smuk prinsesse

Men i flertal, får tillægsordet en anderledes endelse:

De smukke prinsesser

Da får smuk endelsen -ke, og bliver til smukke.

Endelserne kan være forskellige ved flertal. Her tilføjes for eksempel blot et -e:

De gode gamle dage

Undtagelsen er imidlertid den, at hvis tillægsordet slutter på en vokal ved flertal, så ændres endelsen ikke.

3. Navneordet styrer på bestemthedsform

Hvis navneordet, som tillægsordet lægger sig til, står i bestemt form, så har det betydning for endelsen.

Reglen er, at ved bestemt form tilføjes -e i enden af tillægsordet.

Bestemt form betyder, at den eller det vi omtaler i sætningen, allerede forventes at være kendt af modtageren.

Eksempel:

Den sjove komiker.

Her forventes komikeren at være kendt på grund af sætningens bestemte form. Der er derfor tilføjet et -e i enden på tillægsordet.

Modsætningen hertil er den ubestemte form:

En sjov komiker.

Her kan der være tale om en hvilken som helst komiker.

Undtagelsen til ovenstående regel er dog, at ender tillægsordet i bestemt form på en vokal, så ændres endelsen ikke.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar.

Find tillægsordet i: "Et dejligt æble".

Det lidt nørdede

Tillægsord kan gradbøjes i tre grader:

Vild, vildere, vildest.

  1. grad kaldes for grundform (eller på latin for positiv).
  2. grad kaldes for højere grad (eller på latin for komparativ).
  3. grad kaldes for højeste grad (eller på latin for superlativ).

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 28 Jul 2019 - relevante nøgleord: tillægsord, adjektiv, ordklasser, grammatik
Siden her er senest opdateret: 28 Jul 2019 - relevante nøgleord: tillægsord, adjektiv, ordklasser, grammatik