Hastigheden, eller farten, er et udtryk for, hvor hurtigt man tilbagelægger en givet afstand. Når vi beregner hastigheden, er det ofte nødvendigt at lave visse enhedsomregninger, for at nå det ønskede resultat.