Find hjælpeartikler til ligninger her. I ligninger handler det om at finde en ubekendt (oftest x), i et matematisk udtryk, hvor der skal stå samme værdi på begge sider af lighedstegnet.

Find hjælpeartikler til algebra her. Algebra er det at regne med bogstaver, og ofte ved brug af de mest almindelige regneregler (plus, minus, gange og dividere).

Find hjælpeartikler til brøker her. En brøk er måden at skrive et division på, og er formet med en tæller i toppen, en vandret delestreg i midten og en nævner i bunden.

Find hjælpeartikler til at lære om regning med klokken her. Der er mange måder, du kan regne med klokken på, heriblandt at finde tidsforskellen mellem to klokkeslæt.

Find hjælpeartikler til at lære om statistik og sandsynlighed. Statistik handler om at undersøge data, såsom karakterfordelingen på landets skoler. Sandsynlighedsregning handler om at beregne risici og chancer, som eksempelvis chancen for at slå en 6'er med en terning.

Find hjælpeartikler til at lære om finans og økonomi. Finans og økonomi er det at regne med penge, for eksempel i form af disse emner: valutaomregning, omkostninger ved lån af penge og moms.

Find hjælpeartikler til at lære om tal og talsystemer. Et talsystem er den bestemte måde, man fremstiller og repræsenterer tal på. Eksempelvis bruger vi i Danmark titalssystemet, som også kaldes for det arabiske talsystem. Tal kan være eksempelvis naturlige tal, rationale tal og primtal.

Find hjælpeartikler til at lære om geometri. Geometri handler om det at regne med kanter, vinkler og størrelser på figurer, hvad enten det er trekanter, syvkanter eller cirkler. Det kan for eksempel være udregning af areal, omkreds, vinkelsum og midtnormal.

Find hjælpeartikler til at lære om trigonometri. Trigonometri handler om forholdet mellem vinkler og sider i trekanter, og beregnes ofte med funktionerne cosinus, sinus og tangens.