Sådan skriver du et abstract

Større skriftlige opgaver, såsom SRP/SRO og universitetsspecialer, skal indeholde et abstract (abstrakt). Et abstract er et kort resume på 10-15 linjer, der sædvanligvis skrives på engelsk og placeres på den første side af opgaven.

Formålet med et abstract er at give læseren en forsmag på, hvad han eller hun kan forvente at finde i din rapport.

Opbygning

Når du skal skrive et abstract, er der nogen grundregler, du skal overholde. Et abstract:

  • bør stile efter at fylde mellem 10-15 linjer.
  • må ikke indeholde kildehenvisninger eller citater.
  • skal skrives i ét afsnit.
  • udføres som den sidste del af opgaveskrivningen, da du skal bruge indholdet af det, du allerede har skrevet til at lave din abstract.
  • er placeret på den første side af opgaven (gerne under titlen), så blandt andet den travle læser kan danne sig et indtryk af, om rapporten er relevant at læse.
  • skal ikke medtage dine holdninger og synspunkter, men skrives neutralt.

Indhold

Hvad skal et abstract så indeholde? Det får du et bud på herunder:

  • opgaveemnet og problemformuleringen.
  • undersøgelse (dine opstillede hypoteser - altså det du vil undersøge).
  • metoder og teorier (hvilke fremgangsmåder har du brugt til at arbejde med undersøgelsen).
  • konklusioner og resultater (hvad er du nået frem til med dine undersøgelser).

Forslag til hvordan du indleder

Hvordan kan jeg indlede et abstract? Prøv med en af disse:

"This paper examines..."
"This paper investigates..."
"The objectives of this study..."

Og husk at give det hele overskriften Abstract.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Et abstract skal:

Det lidt nørdede

Hvis du har planer om, at få udgivet din skriftlige opgave, kan du afslutte dit abstract med nogle få nøgleord (keywords). Nøgleord hjælper blandt andet søgemaskiner med at finde relevante tekster. Nøgleordene skal afspejle din tekst og være specifikke for det du skriver om.


Du kan finde inspiration til, hvordan du skriver abstracts ved at søge efter andre folks opgaver på på Google Scholar.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 16 Apr 2019 - relevante nøgleord: abstract, rapportskrivning, bachelor, master, kandidat, studieretningsprojekt srp
Siden her er senest opdateret: 16 Apr 2019 - relevante nøgleord: abstract, rapportskrivning, bachelor, master, kandidat, studieretningsprojekt srp