Sådan bruger du is og are

Om der skal stå is eller are, afhænger af, om navneordet er i ental eller flertal. Når det er sagt, så kan nogen navneord være lidt svære at bedømme. Det gælder for eksempel den type af navneord, som kun bøjes i ental.

Her får du en guide til brugen af is og are.

Ental eller flertal - is eller are?

Når sætningen har et navneord i ental, skal du skrive is:

The car is green. (bilen er grøn)

Her er navneordet car, der står i ental.

Står navneordet i sætningen i flertal, skal du skrive are:

The cars are red. (bilerne er røde)

Navneordet er her cars, som står i flertal.

Hvad med grupper?

En gruppe af personer eller ting, ser man ofte på som ental.

Tag for eksempel ordet police (politi). Selv om et politi består af mange betjente, så taler vi ofte om politiet som en samlet gruppe - og dermed også som ental:

The police is coming here tonight. (politiet kommer her i aften)

Hvis du vil fremhæve og understrege, at der tales om flere personer i politiet, kan du gøre det med are:

The police are coming here tonight.

Hvordan med utællelige navneord?

Nogen navneord kan ikke tælles. Det gælder for eksempel ordet sand. Vi kan ikke tælle en sand, to sand, tre sand..., og det er derfor et utælleligt navneord.

Utællelige navnord skrives altid i entalsform, altså med is:

There is a lot of sand in the desert. (der er meget sand i ørkenen)

There is eller there are?

Hvis du vil skrive "der er", men er usikker på, om du skal bruge there is eller there are, så kig på navneordet der følger:

There is a bird in the tree.

There are plenty of birds in the tree.

Selvom der står plenty of efter are, så er det navneordet birds, der er det styrende.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Is eller are?

Det lidt nørdede

I forhold til grupper af personer og ting (kollektivum), så er amerikansk-engelsk og britisk-engelsk lidt forskellige. Amerikansk engelsk bruger oftere entalsformen (is), mens det er lidt mere blandet på britisk-engelsk.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, ental, flertal, kollektivum, navneord
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, ental, flertal, kollektivum, navneord