Sådan bruger du aktantmodellen

Aktantmodellen kan vi bruge til at analysere, hvilke roller personerne udfylder i en tekst. Modellen er særdeles velegnet til eventyr, reklamer og noveller, og giver et hurtigt overblik over, hvordan de forskellige person spiller op imod hinanden.

Aktantmodellen

Sådan ser aktantmodellen ud:

Aktantmodellen med visning af akser og roller

Her får du lidt forklaring til de grønne kasser:

  • Kommunikations- eller transportaksen er den vandrette linje i modellens øvre del, som viser forholdet mellem modtageren og giveren. Modtageren drager fordel af heltens arbejde, mens giveren - med eller uden sin gode vilje - stiller objektet til rådighed for subjektet.

  • Projekt- eller begærsaksen er den lodrette linje i modellens midterste del, som viser subjektets (heltens) vej mod sit mål - altså objektet.

  • Konfliktaksen er den vandrette linje i modellens nederste del, som viser forholdet mellem subjektet (helten) og dennes hjælpere og modstandere.

Og her forklaring til hver af de blå kasser med udgangspunkt i eventyret Klods-Hans:

  • Subjekt er helten og hovedpersonen (Klods-Hans).
  • Hjælper er den, som er på hovedpersonens side (træsko og krage).
  • Modstander er den, som modarbejder hovedpersonen (Klods-Hans' brødre og prinsessen)
  • Objekt er den, som subjektet begærer (prinsessen)
  • Giver er den, som giver objektet til en modtager (kongen)
  • Modtager er den, som modtager objektet (prinsen).

Læg mærke til at den samme person, kan være i flere bokse. For eksempel er prinsessen både modstander og objekt.

Klods-Hans

Her er aktantmodellen brugt til Klods-Hans (se også ovenfor, hvor vi brugte Klods-Hans som eksempel til forklaringen af de blå kasser).

Aktantmodellen i brug til eventyret Klods-Hans

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Hvilken rolle er ikke en del af aktantmodellen?

Det lidt nørdede

Vladimir Propp var en russisk sprogforsker, hvis arbejde har dannet grundlag for aktantmodellen.


Aktant kommer af det latinske ord actus, og betyder "den rolle som en person udfylder i en fortælling".

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 12 Jan 2019 - relevante nøgleord: eventyr, roller, kontraktmodellen, analysemodel
Siden her er senest opdateret: 12 Jan 2019 - relevante nøgleord: eventyr, roller, kontraktmodellen, analysemodel