Her er hvad de grammatiske ord hedder på latin

Mange undervisere kaster lystigt om sig med grammatiske termer på latin, og det kan være sin sag, at holde styr på. Her har du en oversigt, der viser de mest brugte betegnelser. Der er både en dansk-latin og latin-dansk oversigt.

Dansk til latin

Her oversættelsen i alfabetiske rækkefølge.

Dansk   Latin
Biled Adverbial
Bindeord Konjunktion
Biord Adverbium
Bydemåde Imperativ
Datidsform Præteritium
Endelse Suffiks
Ental Singularis
Fald Kasus
Flertal Pluralis
Forstavelse Præfiks
Fremtidsform Futurum
Forholdsord Præposition
Genstandsled Objekt
Grundled Subjekt
Hankøn Maskulinum
Hunkøn Femininum
Intetkøn Neutrum
Køn Genus
Mådeudsagnsord Modalverbum
Navneform Infinitiv
Navneord Substantiv
Nutidsform Præsens
Stedord Pronomen
Talord Numerale
Tillægsord Adjektiv
Udsagnsled Verbal
Udsagnsord Verbum

Latin til dansk

Ligeledes i alfabetisk rækkefølge herunder.

Latin   Dansk
Adjektiv Tillægsord
Adverbial Biled
Adverbium Biord
Femininum Hunkøn
Futurum Fremtidsform
Genus Køn
Imperativ Bydemåde
Infinitiv Navneform
Kasus Fald
Konjunktion Bindeord
Maskulinum Hankøn
Modalverbum Mådeudsagnsord
Neutrum Intetkøn
Numerale Talord
Objekt Genstandsled
Pluralis Flertal
Pronomen Stedord
Præfiks Forstavelse
Præposition Forholdsord
Præsens Nutidsform
Præteritium Datidsform
Subjekt Grundled
Substantiv Navneord
Suffiks Endelse
Singularis Ental
Verbal Udsagnsled
Verbum Udsagnsord

Øvelser

Øvelse 1: Hvad kaldes det på latin?

Kan du huske hvad biord hedder på latin?

Det lidt nørdede

Det er en god idé at tage noter, når og hvis du undervises i latin på gymnasiet. Latin giver nemlig en god forståelse for grammatiken omkring romanske sprog som eksempelvis italiensk, fransk og spansk.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: latin, grammatik, betegnelse
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: latin, grammatik, betegnelse