Sådan bruger du anførselstegn

Anførselstegn, som kan se sådan ud: ».....«, bruger vi til at angive:

 • direkte tale
 • citater
 • forbehold
 • nogen typer af navne og titler

Andre betegnelser for anførselstegn er citationstegn og gåseøjne - som også typografisk kan se meget forskellige ud (»...«, ›...‹, „...“, '...' eller "...").

Det er op til dig (og måske din lærer), hvilken betegnelse og typografi du vil bruge.

Direkte tale

Når vi på skrift vil gengive direkte tale, så skal der anførselstegn omkring start og slut:

 • »Det er helt fint,« sagde inspektøren.

Hvis den direkte tale ender med et komma eller punktum, så kan det sættes efter det afsluttende anførselstegn. Sætningen ovenfor kan derfor også skrives således (læg mærke til at kommaet er flyttet):

 • »Det er helt fint«, sagde inspektøren.

Udråbstegn og spørgsmålstegn skrives lige inden det afsluttende anførselstegn:

 • »Ikke tale om!«
 • »Skal vi allerede op af bassinet?«

Hvis et komma eller punktum følger udråbstegn eller spørgsmålstegn, så sættes det efter afsluttende anførselstegn:

 • »Ikke tale om!«.
 • »Skal vi allerede op af bassinet?«, spurgte eleven.

Et eksempel på en lidt længere sætning kan se sådan ud:

 • »Jeg kigger mig omkring«, svarede hun, »og jeg tager først hjem klokken 17.«

Tanker sættes også i anførselstegn:

 • »Det er en flot bil,« tænkte damen.

Nogen udelader anførselstegn fuldstændig (ses tit i bøger), og bruger i stedet tankestreg:

 • – Så blev det endelig fredag, sagde receptionisten.

Som du kan se, findes der mange måder at angive direkte tale på. Ovenstående er langt fra fyldestgørende, men kan forhåbentlig hjælpe dig godt på vej.

Citater

Hvis vi citerer en tekst, skal der anførselstegn omkring - som vist her:

 • Et eventyr af H.C Andersen starter således: »Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to!«.

Citattip: bruger du citater fra en anden tekst, så gør dem så korte som muligt.

Forbehold

Du kan tage forbehold over for et ord, ved at sætte anførselstegn omkring det. Med forbehold menes, at nogen eller noget ikke er, som det må forventes af ordet.

Hvis man for eksempel går på en fin restaurant, og får serveret et tørt og kedeligt toastbrød til forret, så er maden ikke som forventet:

 • Prisen var høj, men »maden« lod meget tilbage at ønske.

Et forbehold kan også have et islæt af ironi.

Nogen typer af navne og titler

Når du refererer til navne eller titler på bøger, sange, tv-udsendelser, bygninger, digte, eventyr og deslige, så skal der anførselstegn omkring.

Her er lidt eksempler:

 • De spillede »La finta semplice« af Mozart.

 • Udstillingen »Generation Wealth« kan opleves på museet.

 • Bogens titel er »Væbnet med vinger« af digteren Michael Strunge.

Husk at personnavne ikke skal i anførselstegn.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar.

Vælg den rigtige brug af anførselstegn:

Det lidt nørdede

Du kan lave anførselstegn på computeren ved at holde Alt-tasten nede samtidig med, at du taster på det numeriske tastatur:

"Alt" + 175 og "Alt" + 174 giver henholdsvis » og «.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 13 Oct 2019 - relevante nøgleord: tegn, citation, direkte tale, grundled, grammatisk tegnsætning
Siden her er senest opdateret: 13 Oct 2019 - relevante nøgleord: tegn, citation, direkte tale, grundled, grammatisk tegnsætning