Sådan bøjer du et udsagnsord (i de 5 hovedformer)

Et udsagnsord (på latin: verbum) bøjes i 5 hovedformer: datid, førdatid, nutid, førnutid og fremtid. Hvordan det bøjes, afhænger af, om det er et regelmæssigt eller uregelmæssigt udsagnsord. Så hvordan griber du det an?

Er udsagnsordet regelmæssigt eller uregelmæssigt?

De fleste danske udsagnsord er det, som man kalder regelmæssige. At et udsagnsord er regelmæssigt betyder, at du kan bøje det efter faste regler. For eksempel gælder reglen, at du bøjer det i datid ved at sætte enten -ede eller -te i enden af ordet.

Her har du et eksempel på bøjning af to regelmæssige udsagnsord i datid.

at galopere => galoperede (datid)

at læse => læste (datid)

Når udsagnsordet er regelmæssigt, er det nemt at bøje, fordi der findes regler for det.

Er udsagnsordet uregelmæssigt, ændrer både endelse og vokal i ordet sig på en ikke forudsigelig måde:

at gå => gik (datid)

Uregelmæssige udsagnsord kan du ikke bøje efter et fast system. Så denne type ord er naturligvis lidt sværere at have med at gøre.

Nu ved du, hvordan du skelner mellem et regelmæssigt og et uregelmæssige udsagnsord.

Sådan bøjer du et regelmæssigt udsagnsord

Et regelmæssigt udsagnsord kan bøjes i hovedformerne datid, førdatid, nutid, førnutid og fremtid ud fra et fast skema.

Bydemåde Datid (-ede / -te) Førdatid (havde -et / -t) Nutid (-er) Førnutid (har -et / har -t) Fremtid (vil -e)
arbejd arbejdede havde arbejdet arbejder har arbejdet vil arbejde
spis spiste havde spist spiser har spist vil spise

Det er kun endelserne på ordene som ændres.

Bydemåde, eller stammen, (i første kolonne) er den korteste form af ordet.

Sådan bøjer du et uregelmæssigt udsagnsord

Et udsagnsord er uregelmæssigt, når det ikke bøjes efter et fast system. Tag disse tre ord som eksempel:

Bydemåde Datid Førdatid Nutid Førnutid Fremtid
at gå gik havde gået går har gået vil gå
at drikke drak havde drukket drikker har drukket vil drikke
frys frøs havde frosset fryser har frosset vil fryse

Læg mærke til hvordan endelser og vokaler ændrer sig på en ikke forudsigelig måde.

Hvis du ikke ved, hvordan et uregelmæssigt udsagnsord bøjes, er du desværre nødt til at slå ordet op i ordbogen.

Øvelser

Øvelse 1: Regelmæssige udsagnsord

Hvordan bøjer du kør i datid?

Øvelse 2: Uregelmæssige udsagnsord

Hvor bøjer du bind i førdatid?

Det lidt nørdede

Tiderne førnutid, førdatid og fremtid kaldes også for sammen sammensatte former, fordi de er sat sammen af et hjælpeverbum og et hovedverbum.

På latin kaldes bøjningsformerne som vist her:

  • præsens (nutid)
  • præteritum (datid)
  • perfektum (førnutid)
  • præteritum perfektum (førdatid)
  • futurum (fremtid)

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: udsagnsord, bøje, verbum, tider
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: udsagnsord, bøje, verbum, tider