Sådan reducerer du

Når du reducerer et algebraisk udtryk, skal du overordnet set regne bogstaverne sammen hver for sig. Dette kaldes også for bogstavregning. Men hvordan ser et algebraisk udtryk ud, og på hvilken måde griber du reduktion an?

Hvordan ser et algebraisk udtryk ud?

Et algebraisk udtryk er bygget op med en række ubekendte, som er navngivet med bogstaver. At noget er ubekendt betyder blot, at du ikke kender dets værdi.

Et algebraisk udtryk kan for eksempel se sådan ud:

\(7 + (3 - 5a) - (b + 2 - a) + 3b\)

I udtrykket har du de to ubekendte \(a\) og \(b\). Du har også bekendte, som er tallene uden bogstaver (7, 3 og 2).

Hvordan reducerer jeg?

Når du reducerer, starter du med at hæve (fjerne) parenteserne. I stykket fra før er der først en plusparentes og efter den en minusparentes:

\(7 + (3 - 5a) - (b + 2 - a) + 3b\)

En plusparentes kan altid uden videre hæves:

\(7 + 3 - 5a - (b + 2 - a) + 3b\)

En minusparentes hæves ved, at du bytter om på alle fortegn i parentesen. Så plus bliver til minus, og minus bliver til plus:

\(7 + 3 - 5a - b - 2 + a + 3b\)

Nu kan du samle de ubekendte a og b, hver for sig, og regne dem ud:

\(a: -5a + a = -4a\)

\(b: -b + 3b = 2b\)

De bekendte (alle dem uden a og b): \(7 + 3 - 2 = 8\)

Nu har du reduceret udtrykket:

\(7 + (3 - 5a) - (b + 2 - a) + 3b\)

til:

\(-4a + 3b + 8\)

Øvelser

Øvelse 1: Reducer udtrykket

\(3b - (6 - 2a) + (5b + 3) - b\)

Det lidt nørdede

Du kan reducere andet end algebraiske udtryk. For eksempel kan du reducere en ligning, hvilket i praksis er det du gør, når du løser ligningen.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: algebra, reduktion, udtryk, regleregler
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: algebra, reduktion, udtryk, regleregler