Sådan bruger du morfemer

Morfemer er den mindste del af ord, som stadig har en betydning i sig selv. Det kan enten være i form af ordets stamme eller dets grammatiske betydning. Eksempelvis består ordet tæpper af stammen tæppe og den grammatiske flertalsendelse -r.

Med to eller flere morfemer er det muligt at danne nye morfemer ved hjælp af et klisterbogstav.

Hvad er et morfem?

Et morfem forklares bedst med et lille eksempel. Tag derfor ordet sofaerne, som består af de tre morfemer:

sofa
-er
-ne

Det første morfem, sofa, kalder vi for rodmorfemet. Rodmorfemet er ordets stamme og kan altid stå alene. Det andet, -er, fortæller os, at der er flere sofaer. Sidste morfem, -ne, fortæller, at vi taler om bestemte sofaer.

Andet og tredje morfem ovenfor kalder vi også for grammatiske morfemer.

Et ord er således opbygget af:

  • Et rodmorfem, som bærer selve betydningen af ordet (fuglen).
  • Nul, et eller flere grammatiske morfemer, som fortæller, hvordan et ord er bøjet (fuglen)

Vi kan også danne nye morfemer. Det kan du læse mere om nedenfor.

Dannelse af morfemer

Vi kan danne nye morfemer ud fra rodmorfemer med såkaldte klisterbogstaver.

Tag disse to rodmorfemer:

fjernsyn
apparat

Med klisterbogstavet -s, kan vi danne et nyt rodmorfem:

fjernsynsapparat

Det er ikke altid nødvendigt med et klisterbogstav, for at danne et nyt morfem:

have
låge

Danner morfemet havelåge.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Hvad er rodmorfemet i ordet traktorerne?

Det lidt nørdede

To af de mindste rodmorfemer på dansk er:

ø (en ø)
å (en å)

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Sep 2019 - relevante nøgleord: grammatik, morfem, orddeling, stamme
Siden her er senest opdateret: 1 Sep 2019 - relevante nøgleord: grammatik, morfem, orddeling, stamme