Sådan laver du kildehenvisning

Det er helt i orden at henvise til forskellige relevante kilder, når du skriver din rapport. Ja, faktisk kan det gøre din rapport mere troværdig, når du understøtter dine synspunkter med kilder udefra. Der er dog en række spilleregler, du skal overholde, når du laver dine kildehenvisninger.

Hvordan bruger jeg en kilde?

En måde at bruge en kilde på, er ved at inddrage et godt citat, der underbygger et argument eller lægger op til en diskussion. Citatet kan for eksempel stamme fra en artikel, du har læst. Et citat er fint at anvende, når du vil gengive et nøjagtigt uddrag af en tekst. Undgå for mange citater, og hold dem korte (ellers kommer det til at ligne afskrift).

En anden måde at bruge en kilde på, er som referat (eller parafrase). Altså i stedet for ordret at gengive en tekst, så summerer du op, hvad artiklen fortæller, og hvorfor det er relevant for dig og din opgave.

Sådan laver du kildehenvisningen

Kildehenvisning består af to dele:

1. del: henvisning direkte i teksten

I forbindelse med at du citerer eller refererer en kilde i din rapport, skal efternavn og årstal for udgivelse angives. Til eksempel:

Hansen (2014) vurderede, at smartphones ville gøre folk mere stressede.

Årstallet skal således blot i parentes efter forfatterens efternavn.

Bemærk at jeg har fremhævet efternavn og årstal med fed i eksemplerne, for at gøre det nemmere at spotte. I dine egne kildehenvisninger skal du ikke fremhæve med fed.

Hvis der er flere flere forfattere til artiklen, så brug o.a. (=og andre), som:

Hansen o.a. (2014) vurderede, at smartphones ville gøre folk mere stressede.

Kilder begrænser sig ikke til artikler. Det kan også være bøger, magasiner, aviser, internetsider, Youtube-videoer og meget andet.

2. del: en side til litteraturhenvisning

Du skal også lave en litteraturhenvisning, for at vise læseren mere præcist, hvor dine kilder, kan findes. Litteraturhenvisningen kan du lægge sidst i din rapport (før bilag) som et selvstændigt kapitel.

De kilder du har henvist til i din opgave, skal altid kunne genfindes i litteraturhenvisningen.

Eksempel på henvisning hvis det er en bog:

Hansen, J. m.fl (2014): Smartphonens betydning for dagens Danmark, Forlaget IT-Tryk, Danmark.

Eksempel på henvisning hvis det er en artikel:

Jones, P (2015): How Smartphones influence the use of internet, Proceedings CHI’05, New York: ACM, s. 173-176.

Eksempel på henvisning hvis det er en internetside:

Jensen, A (2012): Statistik for brug af Smartphones [online] https://eksempel.dk/et-eller-andet, tilgået 15-02-2019.

Alle henvisningerne placeres efter hinanden og sorteres på forfatterens efternavn.

Det er vigtigt, at du er konsekvent, når du kildehenviser og laver litteraturhenvisning. Gå din rapport grundigt igennem inden aflevering, og kontroller at du har fået alle kilderne med.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Der skal altid være kildehenvisning ved brug af:

Det lidt nørdede

Hvor mange kilder skal du så have med? Det er desværre svært at sætte et fast antal på, for det afhænger af typen af opgave. Husk at det ikke er et mål i sig selv, at indsætte så mange kilder som muligt. Gå i stedet efter dem, som virker grundige og troværdige.


Det kan være fint nok at bruge flere citater, der siger det samme omkring en given påstand, du ønsker at underbygge; men overvej altid hvorfor citatet er relevant for dig, og fortæl det gerne videre til læseren.


Google Scholar er et glimrende værktøj til søgning af den slags forskningsartikler, der udmærker sig som kildehenvisninger. Desuden kan du i søge-resultatlisten aflæse, hvor populære artiklerne er, ud fra hvor mange gange de er citeret.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 16 Feb 2019 - relevante nøgleord: kildehenvisning, litteraturhenvisning, artikel, rapportskrivning, speciale, almen studieforberedelse, studieretningsprojekt srp, større skriftlig opgave sso, akademisk opgave
Siden her er senest opdateret: 16 Feb 2019 - relevante nøgleord: kildehenvisning, litteraturhenvisning, artikel, rapportskrivning, speciale, almen studieforberedelse, studieretningsprojekt srp, større skriftlig opgave sso, akademisk opgave