Sådan arbejder du med sammensatte funktioner

Hvis du har to funktioner (ligninger), hvor værdien af den ene funktion, skal bruges i den anden funktion, så kan du slå dem sammen til det, som kaldes for en sammensat funktion.

Her kan du læse, hvordan du danner sammensatte funktioner, hvordan du bruger bolle-notation, og hvad indre- og ydre funktioner er.

Sammensat funktion med eksempel

Idéen omkring en sammensat funktion forklares nemt med et lille tænkt eksempel. Lad os sige, at:

Vi vil lægge 5 til et tal og dernæst gange resultatet med 3.

Det kan vi opnå med de to funktioner nedenfor, idet vi først regner \(f\) og derefter indsætter resultatet i \(g\):

\(f(x) = x + 5\)
\(g(x) = 3x\)

Vi kan nu tage et vilkårligt tal - lad os prøve med tallet 2, og først indsætte det i stedet for \(x\) i \(f\):

\(f(2) = 2 + 5 = 7\)

Så indsætter vi resultatet i funktionen \(g\):

\(g(7) = 3 * 7 = 21\)

og får altså 21.

Det er naturligvis lidt tidskrævende, først at skulle regne \(f\), for så først derefter at kunne regne \(g\). Ville det ikke være smartere, om vi kunne sammensætte de to funktioner, og så spare en udregning?

Det kan vi gøre ved at sige, at \(f\) er en forudsætning for \(g\), som vist her:

\(g(f(x)) = 3 * f(x) = 3(x + 5) = 3x + 15\)

Lad os prøve det af med tallet 2, som vi brugte før:

\(g(f(2)) = 3 * f(2) = 3(2 + 5) = 3 * 2 + 15 = 6 + 15 = 21\)

Det ser rigtigt ud!

Nu hvor du har set, hvordan sammensatte funktioner ser ud, er det blevet tid til at tage et kig på bolle-notation,

Bolle-notation

En enklere og mere læsbar form at skrive sammensatte funktioner på, er med den såkaldte bolle-notation (\(\circ\)).

\(f(g(x))\) skrives med bolle-notation på denne måde \((f \circ g)(x)\).

Det læses som f-bolle-g af \(x\).

Alternativt \(g(f(x))\) som skrives \((g \circ f)(x)\), og læses g-bolle-f af \(x\).

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar.

Hvis f(x) regnes før g(x), skrives det som:

Det lidt nørdede

Indre- og ydre funktioner

Hvis vi har:

\(f(g(x)) = (f \circ g)(x)\)

Så kaldes \(g\) (den som regnes først) for den indre funktion, og \(f\) for den ydre funktion.


Der kan indgå to eller flere funktioner i en sammensat funktion.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 16 Jun 2019 - relevante nøgleord: funktioner, ligning, bolle-notation
Siden her er senest opdateret: 16 Jun 2019 - relevante nøgleord: funktioner, ligning, bolle-notation