Sådan finder du arealet af en trekant

Arealet af en trekant finder du ud fra en simpel formel, hvor du ganger en ½ med højden gange grundlinjen. Areal-formlen er den samme uanset hvilken slags trekant, du har at gøre med.

Sådan gør du

Sådan ser formlen ud til beregning af en trekants areal:

\(A = ½ * h * g\)

\(h\) er højden
\(g\) er grundlinjen

Her har du en retvinklet trekant til at starte med:

En retvinklet trekant med sider på 5 cm og 7 cm

Højden er \(5\,cm\).
Grundlinjen er \(7\,cm\)

Arealet bliver derfor:

\(A = ½ * 5\,cm * 7\,cm = 17,5\,cm^2\)

Husk, at når du regner areal, så skal der altid være et lille 2-tal (\(^2\)) over benævnelsen. \(cm^2\) kalder vi for kvadratcentimenter.

Her har du en spidsvinklet trekant:

Spidsvinklet trekant med en højde på 4 cm og en grundlinje på 7 cm

Højden i den spidsvinklede trekant, måler vi fra grundlinjen og vinkelret op til vinklen. Den er 4 cm. Grundlinjen er 7 cm.

Arealet kan vi nu udregne:

\(A = ½ * 4\,cm * 7\,cm = 14\,cm^2\)

Resultatet er dermed \(14\) kvadratcentimeter.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Trekantens højde 5 cm, grundlinje 9 cm. Areal?

Det lidt nørdede

En retvinklet trekant består af to kateter og en hypotenuse. Når man finder arealet af en retvinklet trekant, siger man også, at man ganger trekantens to kateter med hinanden.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: areal, geometri, kateter, figur
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: areal, geometri, kateter, figur