Et koordinatsystem er to rette linjer, som står vinkelret på hinanden. Den vandrette linje kaldes for x-aksen og den lodrette for y-aksen. Det sted hvor akserne møder hinanden er nulpunktet, der også skrives som (0,0). Læs mere om, hvad koordinatsystemet er og hvordan det bruges.

Når vi tegner en forstørrelse eller formindskelse af en figur, så gengiver vi afstandene fra en virkelige figur i et andet størrelsesforhold. Dette forhold mellem den virkelige verden og vores tegning, kalder vi for et målestoksforhold.

Der findes 5 forskellige typer af trekanter: Retvinklet, stumpvinklet, spidsvinklet, ligesidet og ligebenet. Her kigger vi på hver af figurerne.

Når du skal beregne arealet af en cirkel, skal du kende enten radius, diameter eller omkreds. Herunder kan du se, hvordan du bærer dig ad for hver af de tre slags.

Der findes fem typer af firkanter: kvadrat, rektangel, parallelogram, rombe og trapez. Herunder kigger vi på, hvordan du finder arealet af de forskellige firkanter.

Arealet af en trekant finder du ud fra en simpel formel, hvor du ganger ½ med højden gange grundlinjen. Formlen er den samme uanset hvilken slags trekant, du har at gøre med. Se eksempler på, hvordan du bruger formlen her.

Rumfang er et udtryk for, hvor meget en figur, som har både højde, længde *og dybde*, fylder i et rum med tre dimensioner. Når du skal finde rumfanget af en kasse, skal du derfor kende længden på disse tre størrelser.

Når vi finder rumfanget af en kugle, så er det størrelsen af det rum, som findes inden i kuglen, vi beregner. Her får du en formel, der er nem at bruge, så længe du kender radius eller diameter på kuglen.

Når du skal finde vinkelsummen i en figur, så lægger du alle figurens vinkler sammen. Det kan naturligvis gøres ved, at du måler alle vinklerne med en vinkelmåler, og lægger dem sammen. Men det er både upræcist og tidskrævende. I stedet kan du bruge en simpel formel.