Sådan ved du, om det er et eller to ord

Skriver man nedenunder eller neden under i et eller to ord? Og er det ølkasse eller øl kasse? Man kan let blive i tvivl, for det er svært at høre forskel med det blotte øre.

Her få du derfor lidt huskeregler, der hjælper dig på vej med sammenskrevne ord.

Nedenunder eller neden under?

Biord kan sammenskrives med forholdsord og danne (et andet) forholdsord, som består af mere end ét ord.

  • Biord er ord som neden, bag og oven.
  • Forholdsord er ord som , under og over

Så igen:

biord + forholdsord => forholdsord som består af mere end ét ord.

For eksempel:

neden + under = neden under

Men "neden under" kan jo også skrives "nedenunder", tænker du nok. Så hvornår skal det være ét ord, og hvornår to?

Reglen er:

=> Hvis der er en styrelse til forholdsordet, så skal biord og forholdsord holdes adskilt i to ord. Hvis der ikke er en styrelse, sammenskrives det i ét ord (og danner et nyt biord).

Hvad er så en styrelse? Jo, en styrelse er et navneord (person, ting eller begreb) i en sætning, som forholdsordet er forbundet med.

Lad os taget et eksempel på en sætning med styrelse:

Kælderen ligger neden under stueetagen.

Styrelsen er "stueetagen", som er forbundet med forholdsordet "neden under".

Så at forholdsordet "neden under" skrives i to ord, skyldes, at forholdsordet har en styrelse (se reglen ovenfor).

Er der omvendt ikke en styrelse, så sammentrækkes biord og forholdsord i ét:

Lejligheden ligger nedenunder.

Lad os hernæst tage et kig på sammensatte ord.

Sammensatte ord

De fleste sammensatte ord på dansk skal sammenskrives i ét ord.

morgenbordet (ikke "morgen bordet")
computernørd (ikke "computer nørd")
middagsselskab (ikke "middags selskab")

Reglen er den, at:

=> hvis der kun er tryk på et enkelt ordled, så sammenskrives i ét ord. Er der tryk på to ordled, så skrives i to ord.

Hvis du er i tvivl, så prøv at sig ordet højt for dig selv. Eksempelvis:

morgenbordet

Læg mærke til at der her kun er ét tryk (på "mor"), og vi sammenskriver derfor i ét ord.

Låneord

Vi har på dansk nogen låneord fra engelsk, som ikke sammentrækkes. Det gælder ord som science fiction, joint venture og sales promotion.

Om låneordet sammentrækkes afgøres blandt andet af, hvor hverdagsagtigt ordet er gået hen og blevet på dansk. Er ordet blevet en del af det danske sprog, så skal det således med stor sandsynlighed også sammentrækkes. Disse låneord er eksempelvis blevet så almindelige på dansk, at de sammentrækkes: hotdog, bøfsandwich og teenageproblemer.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Hvilken sætning er korrekt?

Det lidt nørdede

Der kan opstå misforståelser, når man ikke har styr på de sammensatte ord. Tag denne:

grise lever

vs

griselever

Den første betyder at grise er i live, mens den anden betegner et griseorgan.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 14 Jul 2019 - relevante nøgleord: grammatik, ord, adverbier, præposition, sammensatte-ord, sammenskrevne-ord, engelske-ord
Siden her er senest opdateret: 14 Jul 2019 - relevante nøgleord: grammatik, ord, adverbier, præposition, sammensatte-ord, sammenskrevne-ord, engelske-ord