Sådan regner du med potenser

En potens er en talstørrelse, som vi skriver på formen:

\(a^{n}\)

\(a\) kaldes for roden. \(n\) kaldes for eksponenten, og er et ikke-negativt tal (også kaldt for et naturligt tal).

Der findes mange forskellige måder at regne med potenser på. De gennemgås herunder.

Udregning af en potens

En potens skriver vi på formen:

\(a^{n}\)

Læses som at a skal ganges med sig selv n gange.

Hvad er \(3^{4}\)?

3 skal dermed ganges med sig selv 4 gange:

\(3^{4} = 3 * 3 * 3 * 3 = 81\)

Tal i nulte

Hvis du har et tal i nulte potens, så er resultatet altid 1.

Formen er:

\(a^{0} = 1\)

Eksempelvis:

\(5^{0} = 1\)

Tal i tiende

Når et tal står i 10 potens, så skrives det på denne form:

\(10^{n}\)

Det betyder at 10 ganges med sig selv n gange. Til eksempel kan vi skrive tallet en million på sådan her:

\(10^{6} = 1.000.000\)

Eller hvad med en milliard?

\(10^{9} = 1.000.000.000\)

Med potenser kan du skrive meget store tal på en kort form.

Gange potenser med samme rod

To potenser med samme rod kan ganges med hinanden ud fra denne form:

\(a^{n} * a^{m} = a^{n+m}\)

Det læses som, at vi beholder roden og lægger de to eksponenter sammen, som vist her:

\(5^{2} * 5^{3} = 5^{2+3} = 5^{5} = 3.125\)

Dividere potenser med samme rod

Vi kan også dividere to potenser med samme rod. Det sker ud fra denne form:

\(\cfrac{a^{n}}{a^{m}} = a^{n-m}\)

Det vil sige, at vi beholder roden og trækker eksponenterne fra hinanden. Eksempelvis:

\(\cfrac{5^{6}}{5^{2}} = 5^{6-2} = 5^{4} = 625\)

Omregne produkt til potens

Et produkt kan vi omregne til potens. Det gør vi ud fra denne form:

\((a * b)^{n} = a^{n} * b^{n}\)

Hver faktor opløftes dermed med samme eksponent. Eksempelvis:

\((5 * 3)^{4} = 5^{4} * 3^{4} = 625 * 81 = 50.625\)

Omregne brøk om til potens

En brøk kan omregnes til potens ud fra denne form:

\(\cfrac{a}{b}^{n} = \cfrac{a^{n}}{b^{n}}\)

Tælleren (i toppen) og nævneren (i bunden) opløftes dermed begge med den samme eksponent.

For eksempel:

\(\cfrac{2}{5}^{3} = \cfrac{2^{3}}{5^{3}} = \cfrac{8}{125}\)

Omregne potens til potens

Du kan også omregne fra potens til potens. Det gør du ud fra denne form:

\((a^{n})^m = a^{n*m}\)

De to eksponenter ganger vi dermed med hinanden mens vi beholder roden:

\((3^{2})^{4} = 3^{2*4} = 3^{8} = 6.561\)

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Hvornår kan to potenser ganges med hinanden?

Det lidt nørdede

Potenser kan også have en negativ eksponent. Det skrives på formen:

\(a^{-n} = \cfrac{1}{a^{r}}\)

Her et eksempel med udregning:

\(3^{-4} = \cfrac{1}{3^{4}} = \cfrac{1}{81}\)

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: potens, eksponent, rod, base, grundtal
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: potens, eksponent, rod, base, grundtal