Hvis du kan numrene fra 0 til 60 på tysk, så er du godt på vej til at kunne svare på spørgsmålet: "Wieviel Uhr ist es?", som betyder, "hvad er klokken?". Det besvares med: "Es ist ...", der betyder "den er ...". Lad os se på, hvordan vi erstatter de tre punktummer med et tidspunkt.