Sådan ved du, om du skal sætte -r på udsagnsord

Der findes på dansk en lang række udsagnsord, som kan være svære at bestemme endelsen på; mere præcist om de skal have -r på i enden. Det kaldes også for nutids-r (eller r-problemer). Hvordan kan du let se, om der skal -r på endelsen?

Hvad er problemet med nutids-r?

Vi kan tit have svært ved at høre, om der skal være endelsen -r på udsagnsord, når de indgår i en sætning. Grammatisk kalder vi det for nutids-r.

Tag denne sætning:

Mormor køre(-r) en tur.

Eller hvad med denne her:

Hun vil ændre(-r) på indholdet.

Det er næsten ikke til at høre, om der skal være -r i enden af udsagnsordene i de to sætninger.

Heldigvis findes der en nem måde, at komme uden om det problem på.

Løsning: erstat udsagnsordet med at spise

Du kan erstatte udsagnsordet med spise eller spiser. Det af de to ord som du synes lyder mest rigtigt, fortæller dig, om dit udsagnsord skal have -r i enden.

Lad os tage sætningerne fra før:

Mormor køre(-r) en tur -> Mormor spise/spiser en tur -> Mormor kører en tur.

Fordi det er spiser (med -r), som lyder mest korrekt, er kører det rigtige valg i sætningen.

Den anden sætning:

Hun vil ændre(-r) på indholdet -> Hun vil spise/spiser på indholdet -> Hun vil ændre på indholdet.

Her lyder spise (uden -r) mest rigtigt, så derfor er ændre korrekt at bruge i sætningen.

Du kan også bruge andre ord end spise/spiser til at høre, om du skal bruge nutids-r. Ordene skal bare have en tydelig endelse. Det kan for eksempel være:

cykle/cykler, tænke/tænker og skrive/skriver.

Øvelser

Øvelse 1: Nutids-r

Hvilken af disse sætninger er rigtige?

Det lidt nørdede

Hvis verbet står i navneform (infinitiv), så skal det ende på -e. Navneform kaldes også for at-form: at køre, at vandre, at tørre. Samme regel hvis det står sammen med modalverberne burde, kunne, måtte, skulle, tude og ville:

Han burde køre hjem nu.

Festen kunne vare for evigt.

Står verbet i nutid, skal det ende på -r: kører, vandrer, tørrer:

Han kører hjem nu.

Festen varer for evigt.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 22 Jun 2021 - relevante nøgleord: verber, nutids-r, r-problemer
Siden her er senest opdateret: 22 Jun 2021 - relevante nøgleord: verber, nutids-r, r-problemer