Netto, brutto, fradrag, skat med mere - her er, hvad ordene dækker over

Hvis du nærlæser en lønseddel, så vil du med stor sandsynlighed støde på ord som brutto, netto, fradrag og skat. Alle er de ord og begreber, som for mange af os, virker en smule fremmedartede og mystiske. Men det er faktisk ikke så svært, at få skovlen under ordene, når du ser dem i sammenhæng.

I det følgende "nedbryder" vi en simpel lønseddel, mens vi et-for-et kigger på begreberne brutto, fradrag, skat og netto.

Brutto - hvad er det?

Hvis man bliver spurgt om, hvad man tjener om måneden, så er det normalt bruttolønnen, man tænker på. Bruttolønnen er det tal på lønsedlen, der angiver lønnen, inden der trækkes skat og andet.

Tag et kig på lønsedlen nedenfor hvor bruttolønnen er angivet til 20.000 kroner:

------- LØNSEDDEL -------
Løn: 20.000 kr
...
Til udbetaling: 13.400 kr
------- LØNSEDDEL -------

Som du kan se på eksemplet ovenfor, så er bruttolønnen ikke det, der faktisk udbetales. Der ligger nemlig blandt andet fradrag og skat imellem.

Ordet brutto betyder i sig selv en størrelse, der endnu ikke er fratrukket noget.

Og fradraget?

Inden man betaler skat af sin bruttoløn, kan man have et eller flere fradrag, som fratrækkes.

Borgere i Danmark har alle et personfradrag. Lad os få nemhedens skyld sige, at personfradraget er på 42.000 kroner om året. Så giver det på månedsbasis et fradrag på:

\(\frac{42.000\,kr}{12} = 3.500\,kr\)

Lad os indsætte fradraget på lønsedlen, og se hvilken betydning det får:

------- LØNSEDDEL -------
Løn: 20.000 kr
Fradrag: 3.500 kr
Før skat: 20.000 kr - 3.500 kr = 16.500 kr
...
Til udbetaling: 13.400 kr
------- LØNSEDDEL -------

Det bliver således ikke bruttolønnen på 20.000 kroner, der skal svares skat af. Det bliver kun de 16.500 kroner (bruttoløn - fradrag).

Derfor gælder det, at jo større fradrag, jo lavere skat.

Ordet fradrag betyder i sig selv at fratrække noget.

Tid til skat

Nu hvor fradraget er trukket fra bruttolønnen, kan vi beregne skatten.

For at kunne beregne skatten, skal vi kende skattesatsen. I vores lille eksempel er skattesatsen 40%.

Vi skal således beregne 40% skat af de 16.500 kroner.

\(\frac{16.500\,kr}{100} * 40\% = 6.600\,kroner\)

De 6.600 kroner er, hvad der skal trækkes i skat:

------- LØNSEDDEL -------
Løn: 20.000 kr
Fradrag: 3.500 kr
Før skat: 20.000 kr - 3.500 kr = 16.500 kr
Skat (40%): 6.600 kr
Til udbetaling: 20.000 kr - 6.600 kr = 13.400 kr
------- LØNSEDDEL -------

Nu hvor skat er trukket fra bruttolønnen, kan vi se videre på nettobeløbet.

Netto - endelig

Nettobeløbet er det tal, som står tilbage, når skatter og andet er betalt.

På vores - lidt forenklede - lønseddel, er slutresultatet 13.400 kroner. Det kom vi frem til ved at trække skatten fra bruttolønnen minus fradrag:

20.000 kr - 6.600 kr = 13.400 kr

De 13.400 kroner er således nettobeløbet, og det som udbetales.

Ordet netto betyder i sig selv en størrelse, der er fratrukket noget.

Andre ord du kan finde på en lønseddel

Der er mange andre ting på lønsedlen, der kan få indflydelse på lønnen. For eksempel:

  • Arbejdsmarkedsbidrag (en skat som trækkes i bruttolønnen inden fradrag).
  • Medarbejdergoder såsom kantineordning.
  • Pensionsindbetaling.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Hvilken er den rigtige opstillingsmåde?

Det lidt nørdede

Det er naturligvis ikke kun på lønsedler, du kan støde på begreberne brutto, netto, fradrag og skat. Ordet fradrag til eksempel, bruges generelt til at at betegne, når noget trækkes fra noget andet:

Du kan fradrage 3 fra tallet 8 ved at regne stykket 8 - 3 = 5

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 27 Nov 2021 - relevante nøgleord: lønseddel, regnskab, finans, brutto, netto, fradrag, skat, penge, økonomi
Siden her er senest opdateret: 27 Nov 2021 - relevante nøgleord: lønseddel, regnskab, finans, brutto, netto, fradrag, skat, penge, økonomi