Sådan ved du, om du skal bruge -ene eller -ende bag ordet

Det er ikke altid så nemt at høre, om et ord skal have endelsen -ene eller -ende. Heldigvis fortæller ordklassen os, om vi skal bruge det ene eller det andet.

Ordklassen viser vejen

Der gælder en enkel regel for, om du skal sætte -ene eller -ende bag på et ord. Reglen er, at du blot skal kigge på ordklassen:

  • Navneord: skal have endelsen -ene.
  • Udsagnsord: skal have endelsen -ende.

Tag denne sætning:

Sømanden gjorde sejlene / sejlende klar.

Her vil vi fortælle, at sejlene (stoffet som spændes ud med masten) på skibet er klar. Da et sejl er et navneord, skal det altså have endelsen -ene:

Sømanden gjorde sejlene klar.

Her er en lidt anden sætning:

Sømanden kom sejlene / sejlende på havet.

Sømanden foretager her en handling ved, at han kommer sejlende på havet. At sejle (handlingen) er et udsagnsord, og dermed skal endelsen være -ende.

Sømanden kom sejlende på havet.

Nu ved vi, hvordan vi gør med navneord og udsagnsord. Men hvad så med tillægsord?

Hvad med tillægsord?

For tillægsord gælder reglerne for endelserne -ene og -ende ikke. Et tillægsord står nemlig alene, og skifter ikke sin betydning ud fra ordklassen.

Tillægsord kan have endelsen -ende: skinnende, lysende og hvirvlende. Men de kan ikke have endelsen -ene.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Skal endelsen være -ene eller -ende?

Det lidt nørdede

Det er de navneord (substantiver), der står i bestemt flertalsform, som får -ene i endelsen. Hvad udsagnsordsord (verber) angår, så får de -ende i endelsen, når de står i lang tillægsform.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: endelser, navneord, udsagnsord, tillægsord, ordklasser
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: endelser, navneord, udsagnsord, tillægsord, ordklasser