Sådan finder du gennemsnittet

På denne side får du mere at vide om, hvad gennemsnittet er, og hvordan det beregnes.

Hvad betyder gennemsnittet?

Hvis du har et talsæt, og forestiller dig, at alle tallene i dette sæt er ligeligt fordelt, så er gennemsnittet denne værdi.

Det lyder måske en smule svært, men det kan nemt forklares med dette eksempel.

Tre børn skal dele 24 vingummier. Den ene får 6 vingummier, den anden får 15 vingummier og den tredje får kun 3 vingummier.

Hvis de tre børn deler antallet af vingummier ligeligt, så skal de hver have 8 vingummier (fordi \(8 * 3 = 24\)). Og det er lige præcis hvad gennemsnittet betyder.

Sådan beregnes gennemsnittet

Gennemsnittet findes ved at 1) lægge tallene fra datasættet sammen, og 2) dividere med antallet.

Lise har fået sine årskarakterer. Hun har fået disse karakterer i de forskellige fag:

  • dansk: 7
  • matematik: 10
  • tysk: 4
  • engelsk: 02
  • samfundsfag: 12

Lad os prøve at beregne Lises gennemsnit.

Vi lægger først tallene fra datasættet (karaktererne) sammen:

Sum af datasæt: \(7 + 10 + 4 + 02 + 12 = 35\)

Derefter dividerer vi med antallet, som er 5 (da der er 5 karakterer i datasættet):

\(35 / 5 = 7\)

Lise har dermed fået 7 i karaktergennemsnit. Med andre ord: havde Lise fået en ligelig fordeling af karakterer i alle fag, så havde det været karakteren 7.

Et gennemsnit kan sagtens være et kommatal.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

Datasæt: 37, 40, 43, 46, 49. Hvad er gennemsnittet?

Det lidt nørdede

Der findes naturligvis en formel til at beregne gennemsnittet:

(A = \cfrac{x1 + x2 + ... + x_n}{n})

Formlen læses sådan her: tallene fra datasættet lægges sammen (\(x1 + x2 + ... + x_n\)), og det divideres med antallet (\(n\)).

Et gennemsnit kaldes også for et middeltal og en middelværdi.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 12 May 2019 - relevante nøgleord: gennemsnit, dividere, middeltallet, middelværdien, statistik
Siden her er senest opdateret: 12 May 2019 - relevante nøgleord: gennemsnit, dividere, middeltallet, middelværdien, statistik