Sådan sætter du komma

Der findes mange kommaregler. Om du skal bruge den ene eller den anden kommaregel afhænger af, hvordan din sætning er bygget op. Her er de vigtigste af reglerne forklaret.

Regel 1: Kryds og bolle

Her skal du finde udsagnsled og grundled. Når du har to par af disse led, skal der sættes et komma imellem.

Et udsagnsled består af et udsagnsord (en handling), som du kan sætte "jeg" foran. For eksempel ordene spiser (jeg spiser), går (jeg går) og tænker (jeg tænker). Et udsagnsord markerer vi med en bolle (O).

Et grundled fortæller, hvem der i udsagnsledet står for handlingen. I sætningen: Han spiser kiks, er spiser udsagnsled, og han er grundled, fordi det er ham, der spiser. Et grundled markerer vi med et kryds (X).

Manden går en tur til kiosken, hvor han køber dagens avis.
     X        O                                        X      O

Der er i eksemplet to par af udsagnsled og grundled, og der skal derfor sættes et komma imellem dem. Prøv at læse sætningen op for dig selv, og lyt til, hvor den lille læsepause i form af et komma skal sættes; sådan at sætningen ”deles” på en naturlig måde. Det rigtige sted at sætte kommaet er efter ”kiosken”, da manden gør to ting: han går en tur i kiosken + han køber dagens avis.

Regel 2: Opremsning

Når du i en sætning remser flere ting op lige efter hinanden, så skal der sættes komma mellem hver ting med undtagelse af den sidste.

Farmor købte flødeboller, kage og cacaomælk til fødselsdagen.

Lå kødbenet mon i haven, garagen, indkørslen eller havestuen?

En opremsning afsluttes normalt med og / eller.

Regel 3: Indskudte sætninger

Hvis du bruger en indskudt sætning, så skal der komma omkring.

En indskudt sætning kan for eksempel være en tanke eller kommentar som tilføres sætningen (ofte noget som ikke er betydningsfuldt for forståelsen af sætningen).

Sætningseksempel:

Dækket, som er helt nedslidt, skal udskiftes om få måneder.

Læg mærke til, hvordan den indskudte sætning er omkranset af kommaer.

Øvelser

Øvelse 1: Kryds og bolle

Hvor skal kommaet sættes her?

Det lidt nørdede

Der findes mange meninger om, hvor og hvordan man skal sætte komma. Den ene måde er ikke nødvendigvis bedre end den anden, så længe den er godkendt af Dansk Sprognævn. Det primære er derfor, at du følger samme måde at sætte komma på igennem hele din tekst.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: komma, grundled, udsagnsled, grammatisk tegnsætning
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: komma, grundled, udsagnsled, grammatisk tegnsætning