Sådan bruger du a og an

Ligesom du på dansk har en og et stående foran et navneord, i det som kaldes ubestemt form (for eksempel et hus og en have), har du på engelsk a og an. Men hvornår bruger du det og hvordan?

Hvornår bruger jeg a og an?

Når du har et navneord i ental, som du ville skrive en eller et foran på dansk, så er reglen, at du også bruger a eller an på engelsk.

En hue -> a hat

En butik -> a shop

Et værelse -> a room

Et batteri -> a battery

Nu ved du, hvornår a og an skal bruges.

Skal det så være a eller an?

Hvis lyden af navneordet starter med en konsonantlyd, skal du bruge a:

a train (t-lyd)

a school (s-lyd)

a woman (w-lyd)

Hvis derimod lyden af navneordet starter med en vokallyd, så skal du bruge an:

an apple (a-lyd)

an orange (å-lyd)

an assignment (a-lyd)

Husk, at reglen kun gælder for, hvordan begyndelsen af navneordet lyder, og ikke hvordan det skrives. Ordet hour (time) skrives for eksempel med en begyndende konsontant (hour), men udtalemæssigt lyder som en vokal (aour). Derfor skal der stå an foran hour.

an hour (en time)

Man kan også kort sige det sådan her:

a + konsontantlyd

an + vokallyd

Hvad hvis der står tillægsord foran navneordet?

Når du har et tillægsord foran dit navneord, så er det tillægsordet som styrer, om du skal bruge a eller an:

An awesome dog

Her er awesome tillægsordet og dog er navneordet. Tillægsordet har en vokallyd, så derfor skal det være a og ikke an.

Hvis du har mere end ét tillægsord stående foran navneordet, så er det nærmeste tillægsord, som styrer.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

A ...?

Øvelse 2: Find det rigtige svar

An ...?

Det lidt nørdede

Eftersom det er udtalen af begyndelsen af navneordet, der styrer brugen af a og an, kan resultatet godt være forskelligt på engelsk og amerikansk. Tag ordet herb, hvor man på engelsk udtaler ordet som skrevet, mens -h på amerikansk er stumt:

  • A herb (engelsk)
  • An (h)erb (amerikant)

På engelsk kaldes a og an for indefinitive articles. På dansk kaldes det for substantivers køn (for ubestemte navneord).

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, navneord
Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: grammatik, navneord