Sådan regner du med procenter

Når vi regner med procenter, er det vigtigt at holde sig for øje, at 1% er én hundrededel og 100% er hundrede hundrededele. Det betyder at:

\(1\% = 0,01\)

og

\(100\% = 1\)

Med den viden, er det nemt at regne med procenter.

Procentdel af et tal

Vi beregner procentdelen af et tal, når vi vil vide, hvor meget noget udgør.

Lad os starte med at tage et kig på procentformlen:

procentdel af tal \(= \cfrac{x}{100} * y\)

\(x\) er procentdelen (%).
\(y\) er det tal, vi vil finde procentdelen af.

Her er et eksempel, hvor vi kan prøve formlen af:

Hvad er 30% af 500?

Vi indsætter værdierne for \(x\) og \(y\) i formlen:

procentdel af tal \(= \cfrac{30}{100} * 500 = 0,3 * 500 = 150\)

Så 30% af 500 udgør dermed 150.

Det vi har gjort, er, at indsætte 30 på \(x\)'s plads (procentdelen), og 500 på \(y\)'s plads (det som vi vil finde procentdelen af).

Stigning i procent

Hvis noget stiger med en procentdel, kan du bruge denne formel:

ny værdi \(= (\cfrac{x}{100} + 1) * y\)

hvor \(x\) er stigningen i procent, og \(y\) er tallet vi regner ud fra.

Vi prøver det af med et eksempel:

Et par bukser koster 200 kroner. Prisen på bukserne stiger med 2%. Hvad er den nye pris?

Lad os regne:

ny værdi \(= (\cfrac{2}{100} + 1) * 200 \, kr = 1,02 * 200 \, kr = 204 \, kr\)

Bukserne kommer dermed til at koste 204 kroner.

Du kan også bruge formlen til at lægge moms på en vare.

En pose ris koster 20 kroner uden moms. Hvad er prisen med moms (momsen er 25%)?

Vi regner:

pris med moms \(= (\cfrac{25}{100} + 1) * 20 \, kr = 1,25 * 20 \, kr = 25 \, kr\)

Prisen med moms er således 25 kroner for en pose ris. Momsen udgør dermed \(25 \, kr - 20 \, kr = 5 \, kr.\)

Fald i procent

Når noget falder med en procentdel, kan vi gøre brug af denne formel:

ny værdi \(= \cfrac{y}{(\cfrac{x}{100} + 1)}\)

hvor \(x\) er faldet i procent, og \(y\) er tallet vi regner ud fra.

Lone betaler 5000 kr. i husleje om måneden. Huslejen falder fra årsskiftet med 5%. Hvad skal Lone betale månedligt i det nye år?

Vi regner:

ny værdi \(\cfrac{5000 kr}{(\cfrac{5}{100} + 1)} = \cfrac{5000 \, kr}{1,05} = ca. 4.761 \, kr\)

Lone kommer dermed til at betale kr. 4.761 om måneden fremadrettet.

Øvelser

Øvelse 1: Find det rigtige svar

3% af 700 kr = ?

Det lidt nørdede

Procenter til brøker

Du kan nemt omregne fra procenter til brøker og vice versa. Vi husker fra før, at procent er hundrededele, så:

\(12\% = \cfrac{12}{100}\)

Det vi har gjort er at indsætte procenten i tælleren og 100 i nævneren.

Hvis du vil omregne fra brøk til procent, skal tælleren blot være 100; dernæst kan procentsatsen aflæses i nævneren. Hvis vi vil omregne \(\cfrac{1}{5}\) til procent, forlænger vi dermed bare brøken:

\(\cfrac{1}{5} = \cfrac{1 * 20}{5 * 20} = \cfrac{20}{100} = 20\%\)

Procenter til decimaltal

Omregning mellem procenter og decimaltal foregår ved at dividere procentsatsen med 100:

\(15\% = \cfrac{15}{100} = 0,15\)

Vi kan også gå den anden vej, ved i stedet at gange med 100.

0,20 til procent finder vi ved \(0,20 * 100\% = 20\%\).

Procenter på mere end 100%

Hvad koster en vare, hvis den stiger med 200%? Jo, så er den samlede pris faktisk tredoblet. Hvordan nu det?

En æske chokolade koster 100 kroner, og den stiger med 200%. Stigningen på de 200%, svarer til 2 gange de 100 kroner. Den nye pris bliver dermed den oprindelige pris på 100 kroner, plus stigningen på 200 kroner. Det bringer prisen op på 300 kroner.

Formlerne du så længere oppe i artiklen, gælder også for procentsatser over 100%.

Kommentarer

Siden her er senest opdateret: 9 Jun 2019 - relevante nøgleord: procent, omregning, hundrededel, stigning, fald, priser
Siden her er senest opdateret: 9 Jun 2019 - relevante nøgleord: procent, omregning, hundrededel, stigning, fald, priser